Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

26 september 2018 - Kommun & politik

Rådets ordförande Christina Gustavsson (S), Folkhälsoförvaltningens chef Ulrika Lundgren och Kenneth Sundqvist från polisen.

Lokala brottsförebyggande rådet

Under fredagen 21 september höll det lokala brottsförebyggande rådet, LokBrå, sitt sista möte för året och mandatperioden i Degerfors.

Rådet är ett samverkansforum mellan polis och 0586-kommunerna med dess nämnder och förvaltningar och har som syfte att verka för att förebygga brottslighet och öka trygghet.

Trygghetsvandringar

I början av året lades ett antal löften fram till medborgarna att utföra trygghetsvandringar runt stadskärnor och andra områden. Detta  gjordes i samverkan mellan polis och kommunernas säkerhetssamordnare och har genomförts och rapporteras som framgångsrika. Trygghetsvandringarna har även utmynnat i mer dialog med människor vilket i sin tur gett bättre möjlighet att initiera snabbare lösningar på uppkomna problem.

Lokal strategi för ANDT

Johanna Palm, från folkhälsoenheten, berättade om arbetet med att ta fram en lokal strategi för alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT) samt om ansökan till folkhälsomyndigheten om fortsatt stöd att driva Intox-projektet. Projektet som är ett samarbete mellan folkhälsoförvaltningen, akutkliniken och blåljuspersonal i Karlskoga om att upprätta orosanmälningar vid misstänkta fall av förgiftning.

Madina Sidinki från socialförvaltningen rapporterade statistik och nulägesinformation från hennes arbete som samordnare mot våld i nära relation.

Övning för anpassning till digital arena

Alexander Blomqvist, från folkhälsoförvaltningen, ledde dialog och kommunikativ övning om hur vi samtalar om brottsförebyggande arbete och vilka följder det kan få för mottagarens tolkning av detsamma. Övningen sågs som ett viktigt steg för rådets anpassning till en mer digital och kommunikativ arena. Flera av rådets medlemmar tryckte på vikten av att uttrycka sig klokt för att utöka trygghet. Rådet vill jobba vidare med en praktisk kommunikativ tillämpning - för att öka den samlade kompetensen inom brottsförebyggande arbete!

Fredagens möte blev det sista med den uppsättning politiker som bidragit med sin kunskap senaste mandatperioden. Vilka som sitter på deras stolar nästa år är för tidigt att sia om men såväl polis, tjänstemän och politiker påpekar att kriminalitet inte tar en paus bara för att representationen i rådet ser annorlunda ut. Det är därför viktigt att arbetet i Lokala brottsförebyggande rådet får fortsatt hög prioritet även med andra deltagare på plats.

Klicka för mer information om LokBrå

Uppdaterad 2018-09-30