Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

30 juli 2018 - Kommun & politik

Torkan och arbetet i kommunen

Karlskoga har ännu så länge varit relativt förskonat från riktigt allvarliga konsekvenser på grund av torkan. Däremot pågår sedan flera veckor ett intensivt arbete för att dämpa konsekvensera och minska riskerna som kan följa med värme och torka. Arbetet består framförallt i att övervaka händelseutvecklingen och vidta de förebyggande åtgärder som är möjliga.

Våra medarbetare tar detta på största allvar. De visar ett otroligt engagemang och det känns oerhört tryggt, säger Lone Atterstig, tillförordnad kommundirektör.

Två gånger i veckan deltar Karlskoga kommun i telefonkonferenser som hålls på initiativ av länsstyrelsen i Örebro län, där vi redovisar vårt arbete.

Under mötena ges en överblick i form av olika prognoser och information hur den rådande situationen hanteras av de olika deltagarna. Överblicken ger möjlighet till samordning och effektiv fördelning av resurser.

Mötena hålls tillsammans med berörda myndigheter, räddningstjänster och länets alla kommuner.

Nuläget

  • Vattennivåerna är normala
  • Inga stora bränder inom kommungränser – även om detta kan ändras snabbt
  • Kommunen erbjuder marker till djurägare
  • Jobbar intensivt med att kommunicera kring läget
  • Inventerarar och ser över rutiner som kan behövas inför olika scenarion som kan uppstå.
  • Inom äldre- och barnomsorg arbetar man dagligen med att ge brukarna svalka på olika sätt och förbygga uttorkning

Eldningsförbud & mer information

Sedan den 3 juli har det var eldningsförbud i hela länet. Det råder inte totalt eldningsförbud i Örebro län, förutom i Laxå kommun. Eldning utomhus är dock endast tillåten i trädgårdsgrillar på egen tomtmark.

Den som väljer att ändå elda där det är förbjudet gör sig skyldig till ett brott mot lagen om skydd mot olyckor.

Läs mer på Karlskoga.se/torkan2018

Uppdaterad 2018-08-20