Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

6 juli 2018 - Kommun & politik

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Katharina Eisen, från UNICEF, deltog i det strategiska nätverket med representanter från verksamheter i både Karlskoga och Degerfors kommuner.

Barnens rättigheter en naturlig del i kommunens arbete

Det har snart gått ett halvår i arbetet med att vara pilotkommun inom UNICEF:s koncept barnrättskommun och just nu pågår processen i hela kommunen med att få in barnrättsperspektivet på riktigt.

I juni 2018 besökte UNICEF Sverige Karlskoga för att presentera sin roll som samarbetspartner för pilotprojektet barnrättskommun. Det var Katharina Eisen, från UNICEF, som deltog i det strategiska nätverket med representanter från verksamheter i Karlskoga och Degerfors kommuner. Hon betonade vikten av att höja kunskapen om Barnkonventionen för alla barn, då de har rätt att få veta sina rättigheter.

Det är ett brett arbete vi utför tillsammans och allt vi gör ska utgå från Barnkonventionen. Därför är det viktigt att tydliggöra att arbetet med barns rättigheter ska genomsyra hela kommunen och gå som en röd tråd från politik till praktik, säger Katharina Eisen.

Sju mål och sju steg

Arbetet med barnrättskommun handlar om sju mål utifrån Barnkonventionen som ska utvecklas genom sju steg. Målsättningen är att utgå från kommunens egna behov och förutsättningar. Därför kommer arbetet skilja sig mellan pilotkommunerna då det finns olika erfarenheter och behov. Det är en del i arbetet som pilotkommunerna ska göra. Det handlar om att pröva metoden och se hur den fungerar i en kommunal kontext. Katharina understryker vikten av att se över och utveckla så att barnets rättigheter blir en naturlig del i ordinarie arbete.

Redan idag finns många goda exempel på arbeten inom kommunerna för att uppfylla barnens rättigheter. Det finns utvecklingsområden och även intresse att ta sig an dessa, säger Johanna Karlsson som samordnar arbetet med pilotprojekt barnrättskommun.

Barnkonventionen som ny lag

Den juridiska processen är väldigt viktig med tanke på Barnkonventionen som ny lag 2020. Det finns i dagsläget ingen som kan berätta vilka konsekvenser eller effekter lagstiftningen kommer få rent juridiskt.

Nuläget i pilotarbetet är en kartläggningsprocess för att tydliggöra kommunernas behov och utvecklingsområden. Fokus är att börja där vi står och tillsammans ta ett kliv framåt för barns rättigheter. Kartläggningen har lett till ökad förfrågan om utbildning och information utifrån barnkonventionen. Under hösten ska ett utbildningsmaterial tas fram tillsammans med UNICEF Sverige för att stärka utbildarkompetensen i kommunerna

Det har kommit frågor om hur kommunerna ska förbereda sig inför kommande lagstiftning 2020. Att medverka som pilotkommuner är ett sätt. Och för att arbetet ska följa rekommendationer och utvecklingsverktyg, som tas fram av Sveriges kommuner och landsting, Barnombudsmannen med flera, är folkhälsoenheten aktiv i nationell omvärldsspaning och bakar ihop detta till ett spår, säger Cecilia Ljung folkhälsochef Karlskoga Degerfors.

Info om pilotprojekt barnrättskommun

Karlskoga och Degerfors kommuner är två av fem kommuner* som UNICEF Sverige valt ut för att vara del av deras pilotprojekt barnrättskommun. Ett samarbete har inletts med UNICEF Sverige gällande perioden 2017-2019 och målsättningen är att utveckla det lokala arbetet med barnkonventionen genom att testa UNICEF Sveriges pilotmodell.

Projektet ska höja och säkra barnrättsperspektivet lokalt samt bidra till att skapa samverkansmöjligheter.

*Utvalda kommuner är Skellefteå, Haninge, Enköping samt Karlskoga och Degerfors.

Uppdaterad 2018-07-06