Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

9 maj 2018 - Stöd & omsorg

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kördelux växer – och låter människor växa

Sedan Kördelux beviljades bidrag av Allmänna arvsfonden har kören utvecklats till en bred kulturverksamhet. Projektet Kördelux leds idag av Rozita Åkerstedt som var med och bildade kören.

Kördelux är en kör som består människor med olika typer av funktionsnedsättningar. Förutom att sjunga i kör spelar de även rockmusik, teater, dansar och pysslar med bild och form.

Vi sätter hela tiden individen i centrum och det är viktigt att deltagarna får en möjlighet att delta på alla nivåer. Deltagarnas tal, sång och självförtroende ökar hela tiden, säger Rozita Åkerstedt.

Under 2017 uppträdde kören på flera scener runtom i Karlskoga. Den största spelningen gjordes på Karlskogafesten tillsammans med Hasse Andersson inför fyratusen åskådare.

- Det var helt fantastiskt och deltagarna i kören gjorde ett suveränt jobb på scenen. Det är inspirerande att se kören uppträda med en sådan glädje.

Kördelux har under stora delar av projektet haft den välkände pianisten och kompositören Peter Tikkanen som konstnärlig ledare.

- Vi strävar efter att påverka attityder i samhället och det är roligt att det vi gör uppskattas. Vi är priviligierade som får uppträda på en hög konstnärlig nivå och hela tiden följa deltagarnas personliga utveckling. Vi har ett gott samarbete med bland annat Kulturskolan, Öjebokören, vård- och omsorgslinjen och kommunens arbetsmarknadsenhet.

Kördelux får många förfrågningar om konserter men tvingas ibland att tacka nej då tiden inte räcker till. Sedan man började uppträda regelbundet har Rozita sett deltagarna utvecklas på flera sätt, inte minst i hur man visar hänsyn och toleransen mot varandra har ökat.

Bakgrund

Karlskoga kommun ansökte hösten 2015 tillsammans med Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning om bidrag för att utveckla verksamheten. Projektet med Kördelux är ett treårsprojekt som nu går in på sitt tredje år.

Uppdaterad 2018-05-09