Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

9 januari 2018 - Allmänt

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Samarbete med UNICEF Sverige

Karlskoga kommun är en av flera kommuner som UNICEF Sverige valt ut för att vara del av deras pilotprojektet barnrättskommun.

Cecilia Ljung, folkhälsochef

– Vi är stolta över möjligheten att göra Karlskoga och Degerfors till barnrättskommuner, vilket ger möjlighet att ytterligare stärka arbetet med barnkonventionen som redan idag är ett viktigt arbete för kommunen, säger Cecilia Ljung, folkhälsochef.

Det är folkhälsonämnden som tecknat överenskommelsen med UNICEF Sverige, då de är den nämnd som ansvarar för barnrättsfrågor. Överenskommelsen innebär i korta drag att vi ska arbeta i sju steg för att bli en barnrättskommun. Överenskommelsen väntas även ge stora möjligheter för att öka kunskapen, stärka och utveckla det lokala arbetet med barnkonventionen.

Stärka barnrättsperspektivet

Överenskommelsen pågår fram till 2019 och målet är att vi under den perioden ska höja och säkra barnrättsperspektivet lokalt och bidra till att skapa och öka samverkansmöjligheter mellan kommun, föreningar och företag. Pilotprojektet innefattar fem svenska kommuner, däribland Karlskoga och Degerfors.

Samarbetet inleds den 19 januari på Alfred Nobels Björkborn. Fanny Davidsson, metodutvecklare, och Katharina Eisen, sakkunnig för utbildning och delaktighet, från UNICEF Sverige kommer tillsammans med Cecilia Ljung, folkhälsochef i Karlskoga och Degerfors, att finnas på plats för att informera om vad organisationen vill åstadkomma med pilotprojektet barnrättskommun.

Barnrättskommun, vad är det?

En barnrättskommun gör ett åtagande att med utgångspunkt i barnkonventionen säkra att alla som arbetar i kommunen känner till barnets rättigheter och tar dessa i beaktande i sitt arbete. En barnrättskommun vågar vara självkritisk och har alltid barnets bästa i åtanke. I en barnrättskommun är barns delaktighet och inflytande alltid viktigt i beslut som berör barn.

Uppdaterad 2018-01-10