Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

15 januari 2018 - Kommun & politik

Digital anslagstavla från 1 januari

Från 1 januari 2018 är kommunens officiella anslagstavla digital. Denna förändring görs enligt nya bestämmelser i kommunallagen.

På anslagstavlan hittar du bland annat tillkännagivande av fullmäktiges sammanträden, anslag av nämndernas justerade protokoll med mera.

Anslagstavlan ska även innehålla kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på kommunens anslagstavla.

Publik dator i Servicecenter

De nya reglerna ställer också krav på att kommunen i sina lokaler ska ge allmänheten möjlighet att ta del av innehållet på anslagstavlan. Det finns därför en publik dator i Servicecenter, i kommunstyrelsens hus på Katrinedalsgatan 4.

Fasas ut under januari

De protokoll och meddelanden som enligt lag ska meddelas på anslagstavlan och anslagits före årsskiftet kommer att finnas på den fysiska anslagstavlan och fasas ut under januari månad. Protokoll som justerats efter 18 december 2017 fram till årsskiftet finns både på den fysiska och digitala anslagstavlan. Efter 1 januari 2018 anslås det endast på den digitala.

Även kungörelser om flyttade och skrotade fordon kommer anslås i januari på fysisk tavla, för att därefter anslås på den digitala anslagstavlan.


Uppdaterad 2018-01-15 av Gunilla Östman