Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

28 december 2017 - Stöd & omsorg

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Trygg och säker hemgång

Den 1 januari 2018 kommer en ny lag att träda i kraft som ska minska sjukhustiden för patienter som är redo att skrivas ut.

Personer som inte behöver sjukhusvård mår bättre om de får sin vård och omsorg i hemmet, säger Annica Lilja områdeschef för hemvården.

Ett intensivt förberedelsearbete pågår just nu och en del i det arbetet är att i kommunen skapa ett mottagningsteam. Teamet kommer att ta emot färdigbehandlade och utskrivna patienter i bostaden. Vårdplanering kommer i framtiden att ske i hemmet, istället för på sjukhus, som idag.

Trygg och säker hemgång

Tills det att mottagningsteamet är på plats kommer vårdplaneringsteamet, precis som tidigare, arbeta med vårdplaneringar på sjukhuset. Skillnaden jämfört med tidigare är att landstinget inte kommer att vara delaktig i samma utsträckning.

Vi kommer, precis som tidigare, kunna erbjuda trygg och säker hemgång, säger Annica Lilja.

Liten skillnad mot tidigare

För enskilda individer kommer inte skillnaden att bli så stor, varken nu eller när mottagningsteamet är på plats. En god planering för hemgången kommer att ske precis som tidigare. Den skillnad som kommer att vara tydligast är att mottagningsteamet kommer att träffa brukaren i hemmet.

 Fakta

Den nya lagen för samverkan vid utskrivning från sluten vård kommer att träda i kraft den 1 januari 2018 (under 2018 gäller särskilda regler för fristdagar inom psykiatrisk verksamhet). Lagen kommer att ersätta den tidigare Betalningsansvarslagen, lag (1990:1404).

Uppdaterad 2017-12-28