Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

14 december 2017 - Bygga, bo & miljö

Tomgångskörning påverkar miljön negativt

Nu när vintern är på gång är det frestande att låta bilen gå på tomgång en stund innan man sätter sig i den. Tänk då på att utsläppen blir extra stora när motorn är kall.

I Karlskoga kommun är tomgångskörning tillåten i max en minut enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna. Tomgångskörning med kall motor ger höga utsläpp av partiklar, kolväten och cancerframkallande ämnen. Dessa ämnen är skadliga för hälsan och miljön.

För att undvika kallstarter som belastar din hälsa, miljön och bilen bör du använda motorvärmare. En uppvärmd motor drar mindre bränsle och ger lägre utsläpp. Genom att motorn är uppvärmd vid starten minskar föroreningarna i avgaserna, och slitaget på motorn.


Rekommenderade inkopplingstider för motorvärmare

-15 C - max. 1,5 timme
0 grader - max 1 timme
temperaturer över +10 C - använd inte motorvärmare

Många tror att det inte är någon fara med tomgångskörning om de har katalysator på bilen. Men en katalysator fungerar först efter att den har blivit varm, efter 2-3 kilometers körning vintertid.

Uppdaterad 2017-12-14