Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

11 december 2017 - Kommun & politik

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Olivia Trygg Larsen, är en av grundare till Stiftelsen Trygga Barnen. Hon förelästa om sitt medberoende som barn för de cirka 200 personer som deltog i konferensen "Det gäller vart femte barn i Örebro län".

Konferens med barns perspektiv och önskemål i fokus

I tre år har folkhälsoförvaltningen i Karlskoga Degerfors drivit utvecklingsarbetet BUSA - Barn och unga som anhörig. Arbetet har fokuserat på att hitta arbetssätt för att uppmärksamma och stödja barn i familjer med missbruk och psykisk ohälsa.

I fredags arrangerades konferensen "Det gäller var femte barn i Örebro län" på örebro slott, som en del i spridningen av projektets resultat. Konferensen fokuserade på konkreta utvecklingsbehov, och redovisade goda exempel på arbetssätt som gynnar barn som riskerar att fara illa.

Rymden - ett arbete vi är stolta över!

Ett av dessa exempel är Karlskogas arbete med stödverksamheten Rymden, som startades redan för 10 år sedan och under fredagen presenterades den hållbara organisation som byggts upp mellan kommunen, Svenska kyrkan och Region Örebro län.

Olivia förelästa om sitt eget medberoende

En av gästföreläsarna var Olivia Trygg Larsen, som startat stiftelsen Trygga Barnen, utifrån egna erfarenheter som anhörigt barn. Olivia delade med sig av sin uppväxt med en förälder som drack för mycket och om hennes behov av stöd från vuxna runt henne.

Barnets perspektiv och barns önskemål stod i fokus under hela föreläsningen. Vilket också var den röda tråden under hela konferensdagen som även uppmärksammades genom en utställning med bilder som anhöriga barn hade målat.

Vill du läsa mer om projektet BUSA -  Klicka här!

Projektledare för BUSA har varit Johanna Karlsson, folkhälsoutvecklare Karlskoga Degerfors, så här säger hon:

Johanna Karlsson har varit projektledare för BUSA under tre år.

Det är ett lotteri var du bor eller vilka du träffar om barnet ens blir uppmärksammat. I det här projektet har vi hittat arbetssätt och metoder för att kunna jämna ut dessa skillnader.

Nu handlar det om vilja och ta sig tid att använda de arbetsätten som vi kommit fram till - till att göra något! Att omsätta detta i praktiken för att barn får det stöd de har lagligt rätt till.

  

Rymden är en stödverksamhet för anhöriga barn i Karlskoga. Håkan Stenholm, enhetschef socialförvaltningen och Ulrika Lundgren, förvaltningschef folkhälsoförvaltningen berättade hur Rymdens verksamhet har byggts upp sedan starten för 10 år sedan.

Ett barnrättsperspektiv genomsyrade även en utställning med ett tjugotal bilder som anhöriga barn hade målat.

Uppdaterad 2017-12-21