Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

23 november 2017 - Kommun & politik

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Under vecka 47 syns reklam om rökavvänjning på läns- och stadsbussarna.

Tobaksfria veckan uppmärksammas på flera olika sätt i kommunen

Under hela den här veckan är det tobaksfria veckan och syftet är att uppmärksamma tobaksfrågan på flera sätt.

I Örebro län samverkar länets kommuner, Region Örebro län och Länsstyrelsen i Örebro kring det tobaksförebyggande arbetet. Arbetet utgår från Tobacco Endgame vilket innebär att arbeta för ett rökfritt Sverige 2025.

Fokus på barn och unga

Tobaksfria veckan fokuserar först och främst på barn och unga. Barn har rätt att skyddas mot eget och andras bruk av tobak för att få den bästa uppnåeliga hälsa utifrån barnkonventionen, tobakskonventionen och tobakslagen.

Uppdaterad 2018-02-26