Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

27 oktober 2017 - Utbildning & barnomsorg

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Karlskoga kommun utvecklar samhällsorienteringen för nyanlända

Karlskoga kommun har fått 444 559 kronor från Länsstyrelsen i Örebro län för att utveckla verksamheten inom samhällsorientering för nyanlända.

Länsstyrelsen bedömer det angeläget att stärka den pedagogiska utvecklingen, rapporteringen och uppföljningsarbetet för att säkerställa kvaliteten på samhällsorienteringen och för att kunna erbjuda en bra och likvärdig utbildning i länet som underlättar för nyanlända att snabbare etablera sig i det svenska samhället.

Projektet fokuserar på tre områden:

  • Utveckling av innehåll och pedagogik inom samhällsorienteringen.
  • Systematiskt kvalitetsarbete gällande kunskapsutveckling och rapportering till medverkande kommuner.
  • Kunskapsspridning och samverkan i kommuner och civilsamhället

Samhällsorientering (SO)
Varje kommun är skyldig att erbjuda nyanlända och deras anhöriga samhällsorientering. Detta gäller även invandrare som sökt sig till och bosatt sig i Sverige, förutom ungdomar i gymnasieskolan, EU/EES-medborgare, arbetskraftsinvandrare samt gäststuderande/-forskare.

Samhällsorienteringens syfte är att underlätta den nyanländes etablering och delaktighet i det svenska samhället. Informationen skall ges så tidigt som möjligt efter ankomst till kommunen. Samhällsorienteringen ska förmedlas i dialog- och diskussionsform anpassat efter den nyanländes egna förutsättningar och perspektiv. Informationen ska därför helst ges på den nyanländes modersmål.

Samhällsorientering i samverkan
I Örebro län samverkar kommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå, Karlskoga, Degerfors, Nora, Lindesberg, Hällefors, Lekeberg och Örebro. kommun för att erbjuda nyanlända samhällsorientering. Utbildningsverksamheten samordnas av ett gemensamt SO-kansli som har sitt säte i Karlskoga, (Vuxnas lärande i Ekeby).

Samhällsorienteringen utgår ifrån boken Om Sverige men själva utbildningen sker i dialogform där nyanländas frågor och behov vid utbildningstillfällena styr inriktningen. Det vanligaste sättet utbildningarna genomförs på är en dag i veckan under tio veckor i hemkommunen. Det förekommer också intensivutbildningar.

Under 2017-2018 har ett utvecklingsarbete initierats vilket ska leda till en pedagogisk utveckling samt systematisk kvalitetsuppföljning av samhällsorienteringen.

Ersättningen beviljas inom ramen för § 37 förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar (2010:1122).

Uppdaterad 2017-10-27