Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

10 oktober 2017 - Kommun & politik

Sista ansöknings-

dag är 31 oktober.

Ansök om bidrag ur Samfond 1

Välkommen att söka ur fonden för socialt inriktad hjälpverksamhet bland barn, ungdom, äldre och andra inom Karlskoga kommun, som är i behov av omsorg. S

Karlskoga kommun förvaltar donationsfonden Stiftelsen Samfond 1 vars syfte är; ”Stiftelsen Samfond 1 är inriktad på social hjälpverksamhet bland barn, ungdom, äldre och andra i Karlskoga kommun som är i behov av omsorg.”

Ansökan om bidrag ur Samfond 1 söks på en speciell ansökningsblankett.

Hämta blanketten
- Ansökningsblankett för utskriftPDF

- Beställ/hämta den hos Servicecenter
0586-610 00
Besöksadress: Katrinedalsgatan 4

Ansökan skickas, senast 31 oktober, till:

Stiftelsen Samfond 1
Karlskoga kommun
1. Ekonomiavdelningen
691 83 KARLSKOGA

Alla ansökningshandlingar behandlas konfidentiellt.

De som sökt får besked under december 2017.

Uppdaterad 2017-10-10 av Gunilla Östman