Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

4 maj 2017 - Allmänt

Tillstånd att fotografera från luften

Karlskoga kommun äger en drönare för att kunna fotografera från luften. För att använda den typen av drönare krävs tillstånd, vilket kommunen nu fått.

Drönare på fotouppdrag.

Genom att använda drönare för att fotografera, så får vi en annan vy och vinkel än från marken samt överblick på ett större område. Vi kommer även använda drönaren för framställning av bland annat 3D- och höjdmodeller, säger Magnus Jordan, tf avdelningschef på mark- och planeringsavdelningen.

Bilderna kommer vi bland annat att använda för marknadsföring av exempelvis mark till försäljning eller platser att besöka i Karlskoga.

Om drönare

En drönare är en obemannad luftfarkost, som i det här fallet, är utrustad med kamera som styrs med en handkontroll från marken. Drönare klassas som en övervakningskamera och kräver både tillstånd från länsstyrelsen och att allmänheten meddelas innan man fotograferar i områden som allmänheten har tillträde till.

Allmänheten meddelas

Vid fotograferingstillfället så kommer allmänheten meddelas via karlskoga.se, samt att en synlig skylt sätts på plats. Personalen som har uppdraget bär även varselkläder som visar att de kommer från Karlskoga kommun.

Områden som kommer fotograferas under vecka 18:

  • B-hallen vid Nobelhallen
  • Västra Rävåsgatan
  • Rävåsskolan (nya matsalen och utfartsvägen)
  • Finnebäck (från Finnebäck till Äspenäs)
  • Björkborns herrgård
  • Bättringsvägen (nybyggnation)
  • Kvarteret Blåklockan (nybyggnation)
  • Busstationen (nytt cykelgarage och ny cykelväg)
  • Blomplanteringar i centrum
Uppdaterad 2017-05-04 av Gunilla Östman