Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

3 maj 2017 - Utbildning & barnomsorg

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Linda Johansson och Gunilla Hjorth jobbar på SO-kansliet.

SO-kansliet ny verksamhet i Karlskoga

Enligt lag har alla nyanlända rätt till 60 timmar samhällsorientering på sitt eget modersmål. I Örebro län samordnas detta av SO-kansliet, som från den 9 januari i år finns i Karlskoga.

Elva kommuner i Örebro län arbetar tillsammans för att erbjuda en likvärdig samhällsorientering som bidrar till en snabb etablering i det svenska samhället. Varje kommun anmäler nyanlända personer till SO-kansliet som sedan samordnar och planerar utbildningsgrupperna. Målet är att utbildningen ska bedrivas i hemkommunen så långt det går men vid mindre språk samlas deltagare ihop från flera kommuner. Lärarna kommer i huvudsak från Örebros verksamhet Perrongen.

Utbildningens innehåll

 Samhällsorienteringen innehåller åtta delar:

  • Att komma till Sverige
  • Att bo i Sverige
  • Att försörja sig och utvecklas i Sverige
  • Individens rättigheter och skyldigheter
  • Att bilda familj och leva med barn i Sverige
  • Att påverka i Sverige
  • Att vårda sin hälsa i Sverige
  • Att åldras i Sverige.

Lärarna i Samhällsorienteringen använder ett gemensamt undervisningsmaterial som även finns att hämta på www.informationsverige.se. 

Obligatorisk

Samhällsorienteringen ingår i Arbetsförmedlingens etableringsplan och är obligatorisk om inte särskilda skäl finns. Deltagarna måste vara minst 20 år och ingå i etableringsreformen hos Arbetsförmedlingen. Utbildningen innehåller mycket dialogforum, diskussionsfrågor och besök från det lokala samhället.

SO-kansliet, som tidigare fanns i Örebro, håller till hos Vuxnas lärande i Ekeby och bemannas av Gunilla Hjorth och Linda Johansson som båda dessutom arbetar som SFI-lärare.

Länsstyrelsen har beviljat Karlskoga 258 000 kronor för att starta upp och vidareutveckla SO-kansliets verksamhet.

Kursböcker på olika språk

Kursmaterialet finns även att hämta på www.informationsverige.se

Uppdaterad 2017-05-09