Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

18 april 2017 - Utbildning & barnomsorg

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Tysklandsresa för elever i gymnasiesärskolan och särvux

Under våren åker två grupper av elever och personal från gymnasiesärskolan och särvux på Möckelngymnasiet till Tyskland.

Under perioden 9/4 till 5/5 åker tre elever till Tyskland på praktik. Praktiken är ett Erasmus+ projekt där gymnasiesärskolan samarbetar med Stiftelsen Activa Örebro län.

Den 23/4 till den 26/4 åker alla deltagare (elever samt personal) inom särvux lärling - "jobb i sikte" också till Tyskland för att ta del av hur man arbetar med lärlingssystem där. Även detta är ett samarbete med Activa i Örebro län men finansieras av ESF - Europeiska Socialfonden.

Uppdaterad 2017-04-18 av Sara Malmborg Norberg