Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

4 april 2017 - Bygga, bo & miljö

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kulturmiljöinventering av hus byggda innan 1990

Nu är Kulturmiljöinventeringen i Karlskoga kommun klar. Hus byggda innan år 1990 har inventerats och fotograferats i syfte att sammanställa ett program för hur vi kan bevara och förnya vår byggda miljö. Men du som fastighetsägare kan fortfarande sitta inne på värdefull information.

Programmet skall utgöra ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan och ligga till grund för fysisk planering, bygglov och kommunens egna fastigheter.

Inventeringen, som genomförs av Länsmuseet i Örebro, omfattar tills vidare tätorten Karlskoga och innefattar hus byggda innan 1990. Detta är en viktig tidsgräns eftersom den modernistiska arkitekturstilen (”modernismen”) gällde fram till ungefär 1980 och ersattes under 1980-talet av post-modernismen. Modernismen, som även kallas funktionalism (”funkis”), är karaktäristisk för Karlskogas bebyggelse, både i Centrum och i bostadsområden, och viktig att ta hänsyn till när man bygger nytt eller bygger om.

Områden som är med i inventeringen är Karlberg, Rävåsen, Löten, Bregården, Skranta, Rosendahl, Karls Åby och centrum. Även Knektåsen, Björkborn, Nobelparken, Hultsäter, Loviselund, Bohult, Ekeby-Odlingen, Häsängen, Aggerud, Stråningstorp, Backa, Sandviken, Brickegården, Bråten, Immetorp, Valåsen.

Hjälp oss genom att lämna information om ditt hus

Fastighetsägare till hus byggda innan 1990 får gärna lämna information om sina hus, så att inventeringarna kan kompletteras med information som saknas eller är felaktig.

Det kan handla om uppgifter om byggår, byggteknik, arkitekt, form, förändringar som gjorts, tidigare ägare med mera. Det kan också handla om husets historia och anmärkningsvärda händelser som ägt rum där.

 


Namnet på den fastighet som uppgifterna gäller

Adress till den fastighet som uppgifterna gällerUppdaterad 2017-04-04
Relaterat

Kulturinventering etapp 2PDF 

Kulturinventering etapp 1PDF

Kontakt:

Bygg- och miljökontoret

E-post: kommun@karlskoga.se

Tel. 0586-610 00