Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

6 mars 2017 - Uppleva & göra

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Bidrag till gratis sommarlovsaktiviteter

Är du en förening, ett förbund eller ett företag inom Karlskoga kommun, och är intresserad av att genomföra extra satsningar på sommaraktiviteter för barn och ungdomar sommaren 2017? Då är du välkommen att söka bidrag för det.

För andra året i rad får Karlskoga kommun bidrag för att ordna sommarlovsaktiviteter som gör det möjligt för för barn och unga i åldersgruppen 6-15 år att delta i kostnadsfria sommarlovsaktiviteter. Det är ett statligt bidrag från MUCF, Myndigheter för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Några verksamheter som under sommarlovet 2016 tagit del av bidraget är Knapped, fritidsverksamheterna och biblioteket. Med hjälp av det statliga stödet ska det göras möjligt att erbjuda aktiviteter som ger både stimulans och personlig utveckling. Aktiviteterna ska stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.

Ansökan ska vara inne senast 31 mars.

Välkommen att söka - klicka här!

Uppdaterad 2017-03-06 av Lena Edlund