Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

18 november 2016 - Stöd & omsorg

Träffa Kontaktservice på kommunens Servicecenter

Den 5 december kommer representanter från Kontaktservice att finnas på kommunens Servicecenter för att informera om vad Kontaktservice kan göra för personer som behöver lite extra hjälp.

Kontaktservice vill komma i kontakt både personer som behöver hjälp och personer som vill jobba som volontärer. Kontaktservice är en ideell förening som bedriver besöksverksamhet, kontaktsamtal och ledsagning hos äldre och funktionsnedsatta människor.

Kontaktservice bryter ensamhet

Syftet med föreningen är att bryta ensamhet och skapa engagemang och glädje som delas ömsesidigt. Föreningen är ett komplement till anhöriga, hemtjänst och vårdpersonal.

Möt Kontaktservice den 5 december 14.00-16.00 på kommunens Servicecenter i Kommunstyrelsens hus på Katrinedalsgatan 4.

Mer om Kontaktservice

Uppdaterad 2016-12-02 av Maria Gunnarsson