Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

4 oktober 2016 - Stöd & omsorg

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kommunen behöver fler kontaktfamiljer

Familjehemsgruppen i Karlskoga/Degerfors kommuner söker just nu ett antal kontaktfamiljer.

En kontaktfamilj är en resurs för familjer som av olika skäl behöver avlastning och stöd. För många barn och ungdomar är det värdefullt att regelbundet få besöka en annan familj med vuxna som kan ge stöd och stimulans.

Som kontaktfamilj tar man emot ett barn eller ungdom i sitt hem till exempel 1-2 helger i månaden för att avlasta barnets familj. Som kontaktfamilj ska man kunna tänka sig att ha uppdraget under några års tid.

Vem kan bli kontaktfamilj?

Som kontaktfamilj får man ersättning enligt kommunförbundets rekommendationer. Detta innebär att man får ett arvode för arbetsinsatsen samt en omkostnadsersättning som ska täcka de extra kostnaderna som uppdraget innebär.

Vi söker människor som är trygga och stabila i sig själva. En del har egna barn hemma andra har inte barn alls. Vissa lever i parförhållanden och några är ensamstående. Har ni intresse eller vill veta mer, kontakta gärna någon av oss i familjehemsgruppen.

Uppdaterad 2016-10-21 av Maria Gunnarsson
Kontakt

Familjehemsgruppen
Sofii Blom
0586-611 76
sofii.blom@karlskoga.se

Tarja Edström
0586- 614 16
tarja.edstrom@karlskoga.se

Cecilia Birath Hurtig
0586-619 42
cecilia.birath@karlskoga.se

Mimmi Kahl
0586-612 05
mimmi.kahl@karlskoga.se