Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

2 september 2016 - Näringsliv & arbete

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kontrollköp

Årets kontrollköp av tobak är genomfört.

I januari 2015 övertog Myndighetsnämnden ansvaret för tobakstillsyn och handläggning i Karlskoga och Storfors kommuner.

Som tillsynsmetod har kommunen möjlighet att genomföra kontrollköp där det kontrolleras om det går att köpa folköl, tobaksvaror eller receptfria läkemedel utan att visa legitimation. Kommunen anlitar en kontrollköpare, som är 18 år eller äldre, och säkerställer att det görs i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om kontrollköp. Syftet är att kontrollera att legitimation begärs i de fall det kan misstänkas att köparen inte fyllt 18 år.

Kontrollköp som metod har stöd av 9 kap. 15 a § Alkohollagen (2014:121), 22 a § Tobakslagen (2014:119) och 21a § Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2014:120)

Under 2015 genomfördes första omgången kontrollköp av tobak. Resultatet visade att 50 % av säljarna sålde tobaksprodukter utan att fråga om ålder eller begära legitimation. För att komma tillrätta med problemet bokades möten in på alla de verksamheter som sålt till kontrollköparen. Eftersom resultatet 2015 visade att så många tobaksförsäljare inte levde upp till lagstiftningens krav bestämdes att ett nytt kontrollköp av tobak skulle genomföras även 2016.

År 2016 genomfördes kontrollköp av tobak igen för att följa upp om resultatet. Detta visade att alla verksamheter nekat kontrollköparen då denne försökt köpa tobaksprodukter.

Ett fåtal verksamheter har inte varit aktuella för tillsyn genom kontrollköp, exempelvis säljare inom slutet område.

Uppdaterad 2016-09-02 av Pernilla Andersson Wiss