Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Företagsklimat

Varje år utför flera olika organisationer och myndigheter mätningar av företagsklimatet i landets kommuner. Några av de mest väletablerade kommer från Stockholm Business Alliance (SBA) och Svenskt Näringsliv.

Stockholm Business Alliance - Nöjd-Kund-Index 

I undersökningen får företag som har varit i kontakt med någon av SBA:s 47 partnerkommuner om bygglov, markupplåtelser, serveringstillstånd, miljötillsyn och brandtillsyn fått bedöma kommunernas bemötande, effektivitet, tillgänglighet, information, kompetens och rättssäkerhet.
Nöjd Kund Index (NKI) är ett mått på företagarnas helhetsbetyg av kontakten med kommunerna.

Svenskt näringsliv - Lokalt företagsklimat

Undersökningen som Svenskt  Näringslivlänk till annan webbplats utför består av tre delar, SCB-statistik, enkätsvar från 200 företagare i  kommunen och företagarnas sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen.
Läs mer i  Faktabas om lokalt företagsklimat länk till annan webbplats hos Svenskt Näringsliv.

Entreprenörsskapsforum - Företagsklimatindex

Indexet rankar hur företagen bedömer det kommunala företagsklimatet utifrån kommunernas olika förutsättningar. De kommuner som placerar sig högt i Entreprenörskapsforumslänk till annan webbplats index har ett bättre företagsklimat än vad man kan förvänta sig utifrån deras förutsättningar.
Läs mer om Företagsklimatindex länk till annan webbplats hos Entreprenörsskapsforum.

Nyföretagarcentrum - Nyföretagarbarometern
Nyföretagarbarometern tas fram av www.nyforetagarcentrum.se/karlskoga/länk till annan webbplats och Bolagsverketlänk till annan webbplats, och mäter antalet nyregistrerade företag i Sverige. Statistiken presenteras på både regional och kommunal nivå.
Läs mer på NyföretagarCentrumlänk till annan webbplats.

UC och Företagarna - Årets företagarkommun

Årets Företagarkommun är ett gemensamt projekt för Företagarnalänk till annan webbplats och UClänk till annan webbplats. Grundtanken är att uppmärksamma var företagandet utvecklats bäst under året. Till skillnad från många andra rankingar ligger fokus inte på vad politiken gör för företagen utan på vad företagen gör för kommunen och dess invånare i form av tillväxt.

Fokus - Här är det bäst att bo

Med hjälp av 30 variabler rankar tidskriften Fokus alla Sveriges 290 kommuner för att svara på frågan: Var är det bäst att bo? En del av variablerna handlar om företagsklimatet i kommunen.
Läs mer om Fokus rankningar länk till annan webbplats.

Statistiska Centralbyrån - Företagarna om kommunen

Undersökningen Företagarna om kommunen genomförs årligen sedan 2008, på uppdrag av beställande kommuner. Karlskoga kommun har hittills inte beställt undersökningen.

Uppdaterad 2018-01-15