Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Karlskoga Näringsliv & Turism AB

1 januari 2014 bildades det gemensamma bolaget Karlskoga Näringsliv & Turism. Ägare är Karlskoga kommun, Möckelnföretagen, Karlskoga Centrumledning AB och Företagarna Karlskoga har. Bolaget ska fungera som en brygga mellan näringslivet, handel och besöksnäring.

Bolaget samt Karlskoga turistbyrå finns i nyrenoverade lokaler i Nya Folkets hus (Kungsvägen 34).

VD för bolaget är Dan-Åke Widenberg.

Ägarfördelning

Karlskoga kommun äger 51 % i bolaget, resterande 49 % ägs av Möckelnföretagen (21%), Karlskoga Centrumledning AB (21%) samt Företagarna Karlskoga (7%).

Vision

Att stimulera, stärka och stödja näringsliv och handel samt öka tillväxt och nyetableringar inom alla kategorier. Verka för långsiktigt engagemang tillsammans med alla utbildningar i ett flertal tillväxtprojekt. Utveckla besöksnäringen i samverkan med företag, aktiva organisationer och myndigheter.

Uppdaterad 2016-07-21 av Gunilla Östman
Karlskoga Näringsliv och Turism AB
Följ med på Facebook