Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

113 13 - Nationellt telefonnummer för information vid olyckor och kris

113 13

Till 113 13 ringer allmänheten då man vill ha information om allvarliga olyckor som en stor trafikolycka eller brand, eller vid kriser som exempelvis större stormar, översvämningar eller sjukdomsutbrott.

113 13 är ett nationellt informationsnummer som infördes i Sverige den 11 mars 2013.Numret är ett stöd för kommuner och andra ansvariga aktörer och förmedlar information till allmänheten vid allvarliga olyckor och kriser i samhället.

Allmänheten ska också via tjänsten kunna lämna information om allvarliga olyckor och kriser.

Bakgrund till 113 13

113 13 har tagits fram på uppdrag av regeringen. SOS Alarm har tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, tagit fram tjänsten som är tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar.

All information som lämnas ut på 113 13 är verifierad information, det vill säga att den är avstämd med till exempel kommunen där händelsen har ägt rum. Ofta kan SOS Alarm, med sin centrala roll i samhället, kort bekräfta att något har inträffat. Men ytterligare information kring händelsen får vi från berörd kommun som meddelar vad medborgaren bör göra eller tänka på.

Den verifierade informationen kommer, beroende på händelse, från kommuner, länsstyrelser, centrala myndigheter eller andra ansvariga aktörer.

Se mer på www.11313.selänk till annan webbplats

Uppdaterad 2018-03-29