Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Stiftelser och ansökan om bidrag

Karlskoga kommun förvaltar sju stiftelser med olika inriktningar och ändamål.

Beslut om utdelning för Stiftelsen Samfond 1 samt Stiftelsen 1:a Majblomman tas av Donationsstyrelsen som är utsedd av Kommunfullmäktige. I övriga stiftelser är det berörd nämnd som tar beslut.

För vissa av stiftelserna finns speciella ansökningsblanketter, se Ansökan/förfarande på nedanstående lista eller via Blanketter.

Stiftelse och syfte

Stiftelsen Samfond 1

Bidrag ur Stiftelsen Samfond 1 kan sökas för socialt inriktad hjälpverksamhet bland barn, ungdom, äldre och andra inom Karlskoga kommun som är i behov av omsorg.

Ansökan / förfarande

Ansökan om bidrag ska ske skriftligt senast 31 oktober årligen på en speciell ansökningsblankett. (Kommer senare under året.)

Blanketten kan även hämtas på Servicecenter, Kommunstyrelsens ledningskontor, Katrinedalsgatan 2-4, Karlskoga. För att ansökan ska kunna behandlas så krävs det att den är komplett ifylld och att efterfrågade bilagor bifogas.

Alla ansökningshandlingar behandlas konfidentiellt och skriftligt besked lämnas till dig som har ansökt om bidrag ur Stiftelsen Samfond 1.

Ansökan skickas till:
Stiftelsen Samfond 1
Karlskoga kommun
1. Ekonomiavdelningen
691 83 Karlskoga

Beslut och utdelning

Utdelning beslutas av Donationsstyrelsenlänk till annan webbplats.

Om bidrag beviljas sker utbetalning i början av december.

Stiftelse och syfte

Stiftelsen Samfond 2

Stiftelsen Samfond 2 delar årligen ut stipendier inom grundskolan i Karlskoga kommun.

Stipendierna ska användas som belöning eller uppmuntran till elever som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit.

Ansökan / förfarande

Stipendiater utses av Barn- och utbildningsnämnden.

Beslut och utdelning

Stipendiater utses av Barn- och utbildningsnämnden.

Stipendiet delas ut en gång per år i samband med skolavslutningen i juni.

Stiftelse och syfte

Stiftelsen Samfond 3

Stiftelsen Samfond 3 delar årligen ut stipendier inom gymnasieskolan i Karlskoga kommun.

Stipendiet ska användas som belöning eller uppmuntran till elever som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit.

Ansökan / förfarande

Stipendiater utses av Gymnasienämnden.

Beslut och utdelning

Stipendiater utses av Gymnasienämnden.

Stipendiet delas ut en gång per år i samband med skolavslutningen i juni.

Stiftelse och syfte

Stiftelsen 1:a Majblomman

Stiftelsen 1:a Majblomman är inriktad för att bekosta lantvistelse för tuberkuloshotade, sjuka eller klena barn eller av annan sjukdom hotade, sjuka eller klena barn.

Se mer om hur du gör ansökan.PDF

OBS! Stiftelsen 1:a Majblomman är en fristående stiftelse och hör inte ihop med föreningen 1:a Majblomman i Karlskoga (www.majblomman.selänk till annan webbplats).

Ansökan / förfarande

Ansökan om bidrag ska ske skriftligt senast den 22 maj årligen på en speciell ansökningsblankett. (Kommer senare under året.)

Blanketten kan även hämtas hos Servicecenter, Kommunstyrelsens ledningskontor, Katrinedalsgatan 4, Karlskoga.

För att ansökan ska kunna behandlas så krävs det att den är komplett ifylld och att begärda bilagor bifogas ansökan.

Ansökan skickas till:
Stiftelsen 1:a Majblomman
Karlskoga kommun
1. Ekonomiavdelningen
691 83 Karlskoga

Beslut och utdelning

Utdelning beslutas av Donationsstyrelsenlänk till annan webbplats.

Om bidrag beviljas sker utbetalning i juni.

Stiftelse och syfte

Stiftelsen Bofors Ungdomsgård

Stiftelsen Bofors ungdomsgård ska inom kommunen verka för att främja verksamhet bland ungdom. Bidrag ur Stiftelsens Bofors ungdomsgård kan sökas för att främja ungdomens intresse för exempelvis snickeri, vävning, sömnad, matlagning med flera ämnesområden. Särskild uppmärksamhet skall ägnas åt att arbetslös ungdom kan få en meningsfull sysselsättning som motvikt mot deprimerande och demoraliserande sysslolöshet.

Stiftelsens avkastning får även användas för att anordna samkväm, underhållning och förströelse för ungdomar i syfte att bereda en meningsfull fritid.

Ansökan / förfarande

Ansökan om bidrag ska ske skriftligt senast den 28 april årligen på en speciell ansökningsblankettPDF.

Blanketten kan även hämtas på Servicecenter, Kommunstyrelsens ledningskontor, Katrinedalsgatan 2-4, Karlskoga.

För att ansökan ska kunna behandlas så krävs det att den är komplett ifylld.

Ansökan skickas till:
Stiftelsen Bofors ungdomsgård
Karlskoga kommun
1. Ekonomiavdelningen
691 83 Karlskoga

Beslut och utdelning

Utdelning beslutas av Kommunstyrelsen i samråd med Kultur- och föreningsförvaltningen.

Utbetalning sker i juni.

Stiftelse och syfte

Stiftelsen Karlskoga kommuns konststipendium till Alfred Nobels minne.

Syftet är att dela ut stipendium om minst 20 000 kr årligen företrädesvis med inriktning mot grafik.

Ansökan / förfarande

Utses av stipendieutskottet inom Kultur- och föreningsnämnden.

Beslut och utdelning

Utdelningen beslutas av stipendieutskottet inom Kultur- och föreningsnämnden.

Stiftelse och syfte

Stiftelsen Edith och Morgan Hjorts stipendiefond

Stiftelsens ändamål är att årligen i samband med skolavslutningen dela ut tre stipendier på Möckeln-gymnasiet.

Ansökan / förfarande

Gymnasienämndens stipendieutskott ansvarar för att eleverna i avgångsklasserna vid Möckelngymnasiet vid höstterminens början upplyses om stipendierna.

Beslut och utdelning

Stipendierna vid Möckelngymnasiet tilldelas:
- elev i avgångsklassen med det bästa sammanvägda betyget i matematik, fysik samt medelbetyget för programmets tekniska huvudämnen,

- elev i avgångsklassen på det naturvetenskapliga programmet (motsvarande) med det bästa sammanvägda betyget i matematik, fysik och kemi samt

- elev i avgångsklass med det bästa sammanvägda betyget i svenska och engelska.

Om lika betygssummor skulle uppstå blir gymnastik/idrottsbetyget (lagsporter frånräknade) utslagsgivande.

Uppdaterad 2018-03-14