Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Heltidsprojektet

Heltidsprojektet är ett treårigt projekt som påbörjades våren 2013 på folkhälsoförvaltningen i Karlskoga och Degerfors kommuner. Syftet med projektet är att hitta modeller för att möjliggöra erbjudande om heltidstjänster till samtlig personal inom folkhälsoförvaltningen.

Att kunna försörja sig på sitt arbete är en viktig jämställdhetsfråga och även intentionen med heltidsprojektet. Vid folkhälsoförvaltningen är övervägande delen av de anställda kvinnor, cirka 95 %. Av de anställda är 80 % nöjda med sin tjänstgöringsgrad.

Förändringar tar tid
Stina Lindbäck-Ohlsson, som är projektledare för heltidsprojektet, säger att det tar tid att skapa förändringar och att mycket handlar om behovet av en attitydförändring. I dag är det 63 procent av personalen inom folkhälsoförvaltningen som arbetar heltid. I heltidsprojektets handlar det om möjliggöra heltidstjänster till personalen inom ramen för förvaltningens ordinarie budget.
Uppdaterad 2017-01-05 av Maria Gunnarsson

Heltidprojektets Nyhetsbrev

Juli 2015PDF
Juni 2014PDF