Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Folkhälsokonferens 2016

Årets folkhälsokonferens lockade rekordmånga deltagare som fyllde hela Folkets Hus i Degerfors med temat Gör jämlikt - gör skillnad i Karlskoga och Degerfors.

Gör jämlikt - gör skillnad hänger tydligt samman med de två senaste konferenserna, genom fokus på jämlikhet i hälsa. Ett gemensamt och tydligt fokus som alla fyra inbjudna föreläsare höll sig till var jämställdhet och jämlikhet, som gick som en röd tråd genom alla ämnen som berördes.

Temat för dagen bygger på förstudien "Gör jämlikt - gör skillnad, Karlskoga och Degerfors kommuner, och dagen inleddes via konferencier Cecilia Ljung med att beskriva resultatet från förstudien och förslag på hur kommunerna kan gå vidare efter dagens konferens.
Cecilias presentationen finns att läsa här!PDF

Folkhälsa är förutsättningen för att alla ska kunna leva ett anständigt liv, säger Hans Abrahamsson en av dagens föreläsare,

Årets föreläsare
Fyra internationellt kända och eftertraktade föreläsare var inbokade och alla levererade intressanta och tänkvärda budskap inom sina respektive ämnen.
Läs mer här!

Parallella konferenser under samma tak
Nytt för i år var att Ungdomsforum arrangerades samma dag som Folkhälsokonferensen. Vid den gemensamma lunchen samlades 230 personer och dialogen under lunchen byggde på metoden ”Politikerlunch”.

Bingo i värdefulla ord
Ett roligt inslag under dagen var att alla deltagare kunde spela bingo i värdefulla ord. Cecilia Ljung vägledde publiken genom att berätta att det är viktigt att omsätta alla värdefulla ord och all kunskap till praktisk handling. När någon fick tre värdefulla ord i vågrätt rad då blev det BINGO - vilket gladde många av deltagarna.

Lite bakgrund
Konferensen är ett årligt återkommande forum för att lyfta fram folkhälsa och barnkonventionen, vilket innebär en tydlig prioritering av social hållbarhet och jämlikhet i hälsa.

Folkhälsonämnden har i uppdrag att samordna och ansvara för utveckling av Karlskoga och Degerfors folkhälso- och barnrättsarbete och detta görs bland annat genom årliga folkhälsokonferenser. Konferensen ska vara en plattform för kommunernas utvecklingsarbete för barnets bästa i praktiken samt jämlikhet i hälsa för att ge alla barn en bra start i livet.

Omvärldsbevakning
Vi finns med som en del i Örebro läns artikel som handlar om "Avtal om samverkan för social hållbarhet och jämlik hälsa i Örebro län"
Läs här!länk till annan webbplats

Läs mer om vad Karlskoga Tidning skriver om Folkhälsokonferensen & Ungdomsforum - här!länk till annan webbplats

Uppdaterad 2017-01-17 av Gunilla Östman