Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Det är med stolthet och glädje som Karlskoga och Degerfors kommuner kan titulera sig "Årets folkhälsokommun 2013". Det är tredje gången som priset delas ut, tidigare har det gått till Malmö stad och Botkyrka kommun.

Årets folkhälsokommun 2013

Genom framgångsrik samverkan och ett starkt förankrat folkhälsoarbete har Karlskoga och Degerfors kommuner tilldelats priset som Årets folkhälsokommun 2013.

20 kriterier ligger till grund för bedömning av "Årets folkhälsokommun". Det är kriterier som även kan användas för att utveckla kommunernas folkhälsoarbete.

Juryns motivering: " Ett välorganiserat och, såväl inom som utom den egna organisationen, starkt förankrat folkhälsoarbete, målinriktat  och med en jämlik hälsoutveckling i sikte."

- Vi är väldigt glada att kunna ge priset till Karlskoga/Degerfors gemensamma folkhälsoarbete. De har tagit ett annorlunda grepp med sin samverkan och de är framgångsrika. Deras motståndare i det slutliga nomineringsarbetet är också duktiga och konkurrensen var knivhård, säger Jan Linde ordförande i Svensk Förening För Folkhälsoarbete (SFFF), som är är prisutdelare.

Så här tycker några av de som var med och tog emot priset:  
Christina Gustavsson:
Det bevisar att Karlskoga/Degerfors och Folkhälsonämnden prioriterar rätt saker. Kommunernas samverkan och samverkan med Örebro läns landsting gör att man lär av varandra. Nämndens långsiktiga utvecklingsarbete inom folkhälsa och barnkonvention är viktigt.  

Cecilia Ljung: Stolt och fantastiskt glad över att blivit utvald bland många kommuner och att vårt arbete med folkhälsa och barnkonvention är en bra väg mot kommunernas jämlika folkhälsoutveckling. Jag är extra stolt då vi även fått pris för årets förebyggarkommun 2013. Det lyfter fram vårt arbete som är välorganiserat, målinriktat och genomförs i samverkan med en linje mellan politik och verksamhet/medborgare. Priset blir starkare i och med att två oberoende organisationer lyfter samma sak. Viktigast av allt är att vårt arbete i kommunerna är strategiskt och tvärsektoriellt. Folkhälsoarbetet sker i mötet med varje medborgare. Det innebär att priset tillägnas alla som jobbar främjande, förebyggande och åtgärdande!  

Ulrika Lundgren: Att man politiskt satsat och hållit fast vid vår samverkan och därmed förtroendet att sköta  folkhälso- och barnrättsfrågorna genom åren. Det är det långsiktiga arbetet som givit resultat  via den gemensamma nämndens roll och uppdrag! 10 års medvetet och engagerat politiskt stöd har givit resultat! Jag är djup tacksam för detta! Det är så roligt att få detta kvitto på att kommunerna tänker och organiserar smart och rätt.

Ulrika Lundgren förvaltningschef vid folkhälsoförvaltningen och Cecilia Ljung, folkhälsostrateg samt folkhälsonämnden representerat av politikerna Christina Gustavsson, Eje Johansson och Anneli Bramvehl (folkhälsonämndens presidie), tog emot priset i Riksdagshuset.

Läs mer på Svensk Förening För Folkhälsoarbete - SFFFlänk till annan webbplats

Uppdaterad 2016-12-22