Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Bidrag till gratis sommarlovsaktiviteter

Är du en förening, ett förbund eller ett företag inom Karlskoga kommun, och är intresserad av att genomföra extra satsningar på sommaraktiviteter för barn och ungdomar sommaren 2017? Då är du välkommen att söka bidrag för det.

För andra året i rad får Karlskoga kommun bidrag för att ordna sommarlovsaktiviteter som gör det möjligt för för barn och unga i åldersgruppen 6-15 år att delta i kostnadsfria sommarlovsaktiviteter. Det är ett statligt bidrag från MUCF, Myndigheter för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Några verksamheter som under sommarlovet 2016 tagit del av bidraget är Knapped, fritidsverksamheterna och biblioteket. Med hjälp av det statliga stödet ska det göras möjligt att erbjuda aktiviteter som ger både stimulans och personlig utveckling. Aktiviteterna ska stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.

Kriterier för att genomföra sommarlovsaktiviteter:

  • Aktiviterna ska vara kostnadsfria
  • Bjuda in barn och unga i åldern 6-15 år
  • Stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn och unga med olika sociala bakgrunder
  • Behandla alla lika vad gäller tillgång och deltagande
  • Aktiviteterna måste genomföras någon gång under sommarlovet 2017

För att ta del av detta bidrag behöver ni fylla i nedanstående formulär.

OBS! Skicka in din ansökan senast 31 mars.

Besked om beviljade bidrag kommer senast 20 april och detta beslut går inte att överklaga. Beviljat bidrag utbetalas i efterskott genom en ekonomisk redovisning, senast 15 september 2017.
Ange under vilken tid er aktivitet pågår, startdatum och slutdatum.Vilken/vilka åldrar ni vänder er till.

Om ni vänder er specifikt till flickor, pojkar eller alla.

Vilka är kostnaderna för ledare, material, resor och övrigt.

Uppge namn, telefonnummer och mailadress.
Uppdaterad 2017-03-20