Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Feriepraktik med demokratiutveckling

Folkhälsoförvaltningen har även i år tagit emot feriearbetare som kommer att jobba med demokratiutveckling. Till höger sitter en av handledarna, Kristin Adamsson som är folkhälsoutvecklare.

Feriearbete kan vara ett utmärkt sätt att bilda sig en uppfattning om hur det är att arbeta i en kommun. I år är det sex ungdomar som valt att sommarjobba med demokratiutveckling.

Som demokratiutvecklare kommer feriearbetarna att arbeta med området delaktighet och inflytande. Att skapa förutsättningar och kunskap bland barn och unga om den demokratiska processen och hur man gör sin röst hörd! De kommer även att försöka hitta ingångar till att få ungdomar att bli intresserade av ett framtida Ungdomsfullmäktige.

Ungdomarna går ut 9:an eller 1:an på gymnasiet och sommarjobbet pågår i tre veckor. I år kommer även två ungdomar från ungdomsrådet Ung Kung att vara med och hjälpa till och handleda och vägleda gruppen.

Uppdaterad 2016-12-22 av Lena Edlund

Feriearbetarnas film:
Finns härlänk till annan webbplats