Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Årets förebyggande kommun 2013 är ett bevis på att vårt arbete sker i samverkan.

Drogförebyggande arbete

Karlskoga och Degerfors förebyggande arbete mot droger syftar till att ge befolkningen möjlighet till god livskvalité och hälsa.

Detta ska huvudsakligen ske genom hälsofrämjande och förebyggande arbete. Det positiva och friska är i fokus, för att stärka och bidra till god hälsa, välbefinnande och en fortsatt positiv utveckling. Ett välutvecklat drogförebyggande arbete innebär insatser på individ-, grupp och samhällsnivå.

Karlskoga och Degerfors har kommunspecifika folkhälsoplaner där förebyggande arbete inom alkohol, narkotika, doping och tobak är ett av de prioriterade områdena.

Karlskoga och Degerfors har beslutat om följande övergripande mål:

* Höja debutåldern för alkoholkonsumtionen

* Förmå ungdomar att avstå från alkohol, narkotika, tobak och doping

* Utveckla och förbättra befintligt arbete gällande tillsyn

* Verka för förebyggande aktiviteter i syfte att minska alkoholbruk för ungdomar (exempel skolavslutningen 2012, Blås Grönt, strategi för säkra och trygga arrangemang)

* Stärka föräldrar/vårdnadshavare i en mer restriktiv attityd (exempel Stoppa langningen och TÄNK OM)

* Verka för tidig upptäckt och insatser (samverkan mellan aktörer inom kommunen samt utanför)

* Fortsatt samverkan mellan berörda aktörer (nätverk inom och utanför kommunen)

Uppdaterad 2017-01-16

Aktuellt just nu