Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Foto: Frida Edlund

Barn och unga som anhörig

Folkhälsoförvaltningen i Karlskoga och Degerfors kommuner har beviljats medel av Folkhälsomyndigheten för att samordna ett utvecklingsarbete för stöd till barn och unga i familjer med missbruk och psykisk ohälsa i Örebro län.

Syftet med projektet är att skapa ett systematiskt, långsiktigt och hållbart arbetssätt för kommuner, landsting och idéburna organisationer där barnperspektivet ska genomsyra och tillämpas inom arbetet med familjer med psykisk ohälsa och missbruk. Huvudmålet är att stöd till barn och föräldrar ska ges genom ett välfungerande arbetssätt. Arbetssättet ska medföra att barn med risk att fara illa identifieras och därmed ska få snabbt och adekvat stöd. Utvecklingsarbetet sker i samverkan med Länsstyrelsen Örebro län och Region Örebro län.

Regeringens strategi för ANDT-politiken (prop. 2010/11:47länk till annan webbplats) belyser och efterfrågar insatser inom området barn och unga som anhöriga.  Att barn i familjer med missbruk, psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning ska erbjudas ändamålsenligt stöd utgör ett av ANDT-strategins prioriterade målområden. Detta målområde ligger till grund för ansökan, beslut om medel samt arbetet inom projektet Barn och unga som anhörig.

Vill du komma i kontakt med stödgruppsverksamhet för anhöriga barn inom Karlskoga kommun, kontakta Rymden.

Uppdaterad 2017-06-15 av Cecilia Ljung
Dokument