Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Bidrag till gratis aktivitet på sommarlovet

Din förening, organisation eller verksamhet kan ansöka om pengar för att ordna gratis sommarlovsaktiviteter för barn och unga mellan 6 till 15 år.

Välkommen med din ansökan

Klicka härWord

OBS! Kan ta lite tid att ladda upp dokumentet.
Fyll i blanketten och skicka via e-mail eller post. Tänk på att det är samma blankett som används till slutredovisningen. Spara därför en egen kopia.

Tänk igenom vad aktiviteten kommer att kosta för att det ska bli så rätt som möjligt från början, då blir det mindre pengar som ska lämnas tillbkaka.

Ej fullständigt iifylld ansökan och slutredovisning kommer inte att beviljas bidrag.

Sista ansökningsdag är 3 maj 2019.


Enligt våra krav ska aktiviteten/aktiviteterna:

 • Genomföras i Karlskoga kommun (Eller utgå från Karlskoga)
 • Vara kostnadsfri för alla deltagare.
 • Riktas till barn mellan 6 och 15 år (du kan välja en viss målgrupp, t ex 6-9 år)
 • Ge barn och unga stimulans och personlig utveckling.
 • Stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.
 • Genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna.
 • Annonseras på kommunens sida för lovaktiviteter.


Vid urval och beslut tar Karlskoga kommun hänsyn till:

 • Hur er lovaktivitet svarar upp mot socialstyrelsens riktlinjer.
 • Om ansökan är komplett.
 • Om budgeten och bemanningen är rimlig.
 • Hur er ansökan beskriver vilka mål ni vill uppnå.
 • Hur ni säkerställer att målen uppnås
 • Hur ni planerar att utfall och resultat ska kunna följas upp, för att måluppfyllelsen ska kunna utvärderas.
 • Om ni har en försäkring för deltagarna.
 • Innehållet i andra ansökningar. Vi ser till helheten och bredden av valda aktiviteter.
 • Om ni fått sommarlovsstöd under 2017 eller 2018, kommer utvärderingen av dessa aktiviteter påverka om ni får fortsatt stöd eller inte.
 • Stöd till utrustning kommer att bedömmas från fall till fall.
 • Utrustningen som stöd utbetalas till skall kommunen kunna få tillgång till och använda i andra aktiviteter med eller utan hjälp av föreningen.

Förvaltningen kan hålla inne eller återkräva bidraget om:

 • Föreningen inte följer dessa regler.
 • Felaktiga uppgifter lämnats i ansökan eller redovisning.
 • Om det skett väsentliga avsteg från vad som uppgivits iansökan utan godkännande av förvaltningen.
 • Om planerad verksamhet som bidrag beviljats för inte genomförts.
 • Om verksamheten inte redovisas inom utsatt tid.

Krav på föreningen

 • Föreningen ska vara registrerad hos Skatteverket och ha organisationsnummer. Föreningen ska ha antagit stadgar och ha styrelse och revisorer som valts av medlemmarna enligt demokratiska principer. Det ska finnas ett bankgiro eller plusgiro registrerat i föreningens namn.

 • Föreningen ska vara ideell samt politiskt och religiöst obunden.

 • Föreningen ska dela principerna om den demokratiska rättsstaten och de mänskliga rättigheterna samt ta avstånd från våldsbejakande uttryck och åsikter. Föreningen ska vara uppbyggd och fungera enligt principer som främjar demokrati, jämställdhet och likabehandling i verksamheten.

 • Föreningen ska ha en dokumenterad verksamhet sedan minst ett år tillbaka av att genomföra aktiviteter för barn och/eller ungdomar i Karlskoga kommun.Uppdaterad 2019-04-15