Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

27 huhtikuuta 2017

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Edellytyksiä Kemabin myyntiin tutkitaan

Jo viisi vuotta on Karlskogan kunta omistanut Karlskogan Energia ja Miljö AB:n  (Kemab) 100 prosenttisesti, Karlskoga Kommunhus AB:n kautta.  KEMAB puolestaan omistaa seitsemän yritystä, jotka harjoittavat eri erikoisalojen liiketoimintaa. Useat, toisistaan riippumattomat, yritykset ottivat yhteyttä kuntaan viime syksynä, ja ilmoittivat olevansa kiinnostuneita KEMAB:in eri osien ostamisesta.  Mahdolliset kyseessä olevat osat ovat  Karlskoga Elnät AB (sähköverkko), Karlskoga Stadsnät AB (kaupunkiverkko), Karlskoga Kraftvärmeverk AB (lämmitysvoimala)  ja Karlskoga Vattenkraft AB (vesivoimala).

Edellytysten selvittäminen on meneillään

Juuri nyt selvitetään mikäli mahdollinen myynti kiinnostaa kuntaa. Kysymyksestä tehdään poliittinen päätös. Christian Westas, Karlskoga Kommunhus AB:n toimitusjohtaja sekä Karlskogan kunnan talouspäällikkö, informoi kunnanvaltuutettuja kunnanvaltuuston kokouksessa, 25. huhtikuuta. mitä mahdollinen myynti merkitsee. Kaksi eniten kiinnostunutta yritystä saivat  mahdollisuuden tehdä selkoa omista tavoitteistaan.

Karlskogan kunta  on esittänyt seuraavat vaatimukset mahdolliselle ostajalle:

  • Mahdollisella uudella omistajalla on oltava pitkäaikainen tavoite ja taloudellinen vahvuus investoida ja kehittää Kemab:in toimintoja
  • Suojellakseen sekä yksityis- että yritysasiakkaita on oltava sähköverkkotoiminnan hintasäännöstelyehto  sekä kaukolämpöhintojen rajoitukset
  • Työpaikkojen määrää Karlskogassa ei saa vähentää
  • Pääkonttorin on jäätävä Karlskogaan

Karlskogan kunnan omistukseen jäävät Renhållningsbolaget (puhtaanapito), VA-bolaget (vesi ja viemäri), Biogasbolaget (biokaasu) ja Mosseruds återvinningsstation (kierrätysasema).

Näkökohtia selvityksessä

Monien Ruotsin kuntien kustannukset tulevat olevat suurempia kuin tulot vuoteen 2020 asti, näin myös Karlskogassa. SKL:n (Ruotsin kunnat ja maakäräjät) mukaan on monien kuntien nostettava kunnallisveroa. Tämä on yksi syy siihen, miksi  selvitys myynnin edellytyksistä kiinnostaa. Kunnassamme on myös tarve resurssien vapauttamiseen pystyäksemme investoimaan esimerkiksi uusiin kouluihin, vanhustenasuntoihin. vesi - ja viemäriverkoston laajentamiseen ja muihin tämänkaltaisiin toimintoihin.

Karlskogan kuntakonsernilla on suuria lainoja Kemabin jälleenostamisen takia Fortumilta 2013  sekä vesivoiman ostamisesta 2013. Periaatteessa kaikki Kemabin tuottama voitto kuluu korkoihin ja lainojen lyhennyksiin. Vasta noin 50 vuoden kuluttua voi Kemab tuoda todellista täydennystä kunnan tuloihin.  

Kemabilla on myös edessään isoja investointeja lähimpien vuosien aikana (esimerkisksi vesivoimalan alueella). Tämä tarkoittaa, että yhtiö ei myöskään pysty täyttämään kunnan tuottovaatimusta.  

Mahdollinen veronkorotus voidaan myös välttää myynnillä. Se mahdollistaisi myös investointeihin kouluissa sekä hoivassa ja huollossa.

Myynnin haittapuolia on taas siinä, että kunnalla on vähemmän vaikutusta Kemabin myytyihin toimintoihin. Tämän lisäksi on myös vaara, että mahdollinen ostaja ei tule olemaan pitkäaikainen.  

Riippumattoman analyysiyrityksen selvityksen voit lukea ruotsiksi allaolevista linkeistä.

Presentation vid kommunfullmäktige 25 april - kortare versionlinkki toiselle sivustolle

Presentation vid kommunfullmäktige 25 april - längre versionlinkki toiselle sivustolle

Puolueiden informaatiotilaisuudet

Kaikille kunnavaltuuston puolueille on annettu mahdollisuus saada yksityiskohtaista tietoa (johon suurin osa puolueista on vastannut myöntävästi). Aikataulu, miten asia käsitellään määritetään ennen kesää.

Yleiskuva Karlskogan kunnan poliittisesta koostumuksesta, mihin *Karlskoga kommunhus AB ja tytäryhtiö Karlskoga Energi och Miljö AB sekä Karlskogahem AB on merkitty. 

Uppdaterad 2017-04-27