Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Följ oss på Instagram

Följ oss på vårt Instagramkonto #karlskogakommun – så får du se vår varierande arbetsvardag. Vi använder hashtaggarna: #karlskogakommun och #vigörskillnadikarlskoga.

I Karlskoga kommun jobbar ungefär 2 400 medarbetare, och det finns cirka 200 olika yrkestitlar i kommunen.

Vi har ett stort och viktigt uppdrag för Karlskogaborna att till exempel:

  • ge stöd och omsorg av hög kvalité till dem som har behov av det
  • lära barn, ungdomar och vuxna att läsa och räkna
  • driva fritidsgårdar och se till att barn får leka och vistas i säkra miljöer
  • driva vårt omtyckta badhus och stötta stadens aktiva föreningsliv
  • planera, bygga och utveckla så att fler får plats och trivs i vår fina kommun
  • laga mat till elever och brukare
  • lära barn spela och sjunga på kulturskolan
  • erbjuda alla en fantastisk mötesplats på biblioteket
  • sköta om parker och vattnar stadens rabatter

Kort sagt, vi har ett meningsfullt jobb, som gör skillnad - varje dag.

Vi vill nu visa vad som händer hos oss och låter vårt instagramkonto gå runt bland våra verksamheter en vanlig arbetsvecka.

Uppdaterad 2016-12-22 av Maria Gunnarsson
Följ oss på Instagram