Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Kommun- och folkrörelsearkivet

Karlskoga kommunarkiv vårdar och bevarar unika handlingar som berättar om Karlskoga förr och nu, den äldsta handlingen är från år 1802. Bland de ca 700 hyllmeter arkiverade handlingar som finns i kommunarkivet finns många "skatter", exempel är kommunala protokoll från år 1814, fattigvårdshandlingar från år 1819 samt skolkataloger, skolåldersförteckningar och betyg från år 1864. 
  
I kommunarkivet finns även Folkrörelsernas arkiv som tar emot arkivhandlingar från alla slags föreningar i Karlskoga och Degerfors.

Föreläsningar våren 2017

Under året arrangerar kommunarkivet en föreläsningsserie med anknytning till det lokalhistoriska arvet. Alla föreläsningar har fri entré och anordnas i hörsalen på biblioteket. Fribiljetter hämtas vid informationsdisken i biblioteket tidigast två veckor före arrangemanget. Varmt välkomna.

Telefon biblioteket: 0586-618 80.
Telefon kommunarkivet 0586-615 44.
Med reservation för ändringar. 

Kilsbergen

Torsdag 26 januari kl 18

Lena Hellström.

Leken, Ramshyttan och Klockhammar.
Vildmark och levande landsbygd
i historien och idag.
 

Lyset 30 år!

Torsdag 16 februari kl 18

Peter Krantz, teaterföreningen Lyset.

Klassiska dramer, farser,
komedier och musikaler
allt på en gammal biograf.


Bergsmannen – vem var han?

Torsdag 23 mars kl 18

Håkan Henriksson, Arkivcentrum Örebro län

Många pratar om bergsmän, men få vet nog
egentligen vad en bergsman var och gjorde. 


Bland kol och stål

Torsdag 20 april kl 18

Marie Johansson Gadde.

Personer och platser som haft betydelse
för industriutvecklingen i Karlskoga.

bil på väg
kungsgatan
bergsman
kol o stål
Uppdaterad 2014-11-05 av Gunilla Östman