Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Kommun- och folkrörelsearkivet

Karlskoga kommunarkiv vårdar och bevarar unika handlingar som berättar om Karlskoga förr och nu, den äldsta handlingen är från år 1802. Bland de ca 700 hyllmeter arkiverade handlingar som finns i kommunarkivet finns många "skatter", exempel är kommunala protokoll från år 1814, fattigvårdshandlingar från år 1819 samt skolkataloger, skolåldersförteckningar och betyg från år 1864. 
  
I kommunarkivet finns även Folkrörelsernas arkiv som tar emot arkivhandlingar från alla slags föreningar i Karlskoga och Degerfors.

Följ oss på Instagram @karlskogaarkivlänk till annan webbplats

Föreläsningar

Under året arrangerar kommunarkivet en föreläsningsserie med anknytning till det lokalhistoriska arvet. Alla föreläsningar har fri entré och anordnas i hörsalen på biblioteket. Fribiljetter hämtas vid informationsdisken i biblioteket tidigast två veckor före arrangemanget.

Telefon biblioteket: 0586-618 80.
Telefon kommunarkivet 0586-615 44.
Med reservation för ändringar. 

Falun-Shanghai T/R

Torsdag 7 september kl 18

Monica Hilding.

Selma Lagerlöfs systerson i
kinesiska tullens tjänst.

 

Smala spår och moln av ånga

Torsdag 12 oktober kl 18

Sören Josefsson och Sven-Erik Karlsson.

Vi åker vidare i tågens historia.


 

Personerna bakom gatunamnen

Torsdag 9 november kl 18

Ulla Jansson.

Vem var rektor Lindholm?
Kanske får du svar på det.


Mode under medeltid
och renässans

Torsdag 7 december kl 18

Emelie Hertzman, Arbogateatern.

Hur var människor klädda
från 1100-tal till 1500-tal?

falun-shanghai
tåg
skylt
dam
Uppdaterad 2014-11-05 av Gunilla Östman