Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Nationella minoriteter

En ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) trädde i kraft den första januari 2012. Som nationella minoriteter räknas judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar.

De nationella minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli. 

Målet med minoritetspolitiken är att ge skydd för de nationella minoriteterna och stärka deras möjligheter till inflytande samt bevara och utveckla de historiska minoritetsspråken.

Tillhör man någon av de nationella minoriteterna har man rätt att använda sitt språk i kontakt med myndigheterna.

Grundskyddet (som gäller alla de fem nationella minoriteterna) innebär bland annat att förvaltningsmyndigheter ska informera nationella minoriteter om deras rättigheter, skydda och främja minoritetskulturen och språken samt ge de nationella minoriteterna möjlighet att påverka i frågor som berör dem och samråda med dem.

Finskan, samiskan och meänkieli betraktas som språk med historisk geografisk bas och ska ges ett särskilt skydd inom så kallade geografiska förvaltningsområden.

Finskt förvaltningsområde

Karlskoga tillhör finskt förvaltningsområde sedan 2012 och därför har finskan särskilt starka rättigheter i kommunen.

Rättigheterna innebär bland annat att man har rätt att använda finska vid myndighetskontakter samt rätt att få både barn – och äldreomsorg på finska.
Man har även rätt att få beslut och motiveringar översatta till finska

Oavsett var du bor ska du alltid kunna skriva på finska, meänkieli och samiska till Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern, Försäkringskassan, Skatteverket och Diskrimineringsombudsmannen.

Uppdaterad 2017-09-04 av Gunilla Östman