Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Folkhälsobokslut

Folkhälsobokslut, på väg mot en god folkhälsa och socialt hållbar utveckling

Karlskoga kommuns folkhälsopolitiska bokslut presenterar en bild över  hälsa och levnadsvanor i Karlskoga, med utgångspunkt från ett urval av Karlskoga kommuns övergripande mål.  Dessa mål ska leda kommunens arbete och prioriteringar mot ett tryggare, säkrare, mer välkomnande, ansvarsfull och hållbar kommun.

Kommunens fyra prioriterade folkhälso- och barnrättsområden, utvalda utifrån de nationella och lokala folkhälsopolitiska målen, bidrar också till  bokslutets innehåll. Dessa är delaktighet och inflytande i samhället, ekonomiska och sociala förutsättningar, insatser för att främja barns och ungdomars lika livsvillkor och levnadsvanor samt ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak).    Syftet med bokslutet är att vara ett besluts- och planeringsunderlag för förtroendevalda och tjänstemän. Genom läges- och trendbilder presenteras medborgarnas hälsa, vilket utgör ett underlag inför framtida prioriteringar i det fortsatta utvecklingsarbetet i kommunerna.

Folkhälsobokslut 2014PDF

Folkhälsobokslut 2013PDF

Folkhälsobokslut 2012 PDF 

Uppdaterad 2016-01-22 av Gunilla Östman