Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Mål och resultat

- Jag vill tacka alla som bidragit till att kommunen gjort ett bra resultat, och tack alla ni som har representerat Karlskoga och som har varit goda ambassadörer för vår kommun.

Sven-Olov Axelsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Förord i årsredovisning 2015

Se hela årsredovisning 2015PDF

När vi summerar 2015 ser vi ett år med ett bra eko­nomiskt resultat. Vårt finansiella mål, ett resultat­överskott på 2,0 procent av skatteintäkterna, har vi uppnått med råge. Resultatet för 2015 uppgick till 77,4 mnkr, 5,0 procent av skatteintäkterna.

För fjärde året i rad ökade befolkningen. Nu är vi 30 283 personer och utvecklingen pekar uppåt. Karlskoga är en attraktiv plats att leva, bo och verka i.

År 2015 var ett händelserikt år. Planerade utvecklingssatsningar blandades med den kraft­samling som flyktingströmmen till vårt land inne­burit för oss och för andra kommuner. I Karlskoga finns nu ett anläggningsboende i privat regi. Under en period drev vi själva ett evakueringsboende  på Migrationsverkets uppdrag. Våra skolor har tagit emot över 200 nya elever med varierad skol­erfarenhet och inga kunskaper i svenska språket. Socialtjänsten har under året tagit hand om drygt 100 ensamkommande barn som kommit till Sverige och Karlskoga. Det har inneburit stora påfrestningar på verksamheterna där våra med­arbetare tillsammans har gjort fantastiska insatser.

Arbetet med att utveckla Karlskoga fortsätter:
• Nere vid Möckeln har vi invigt en skatepark och ett utegym. För att besökare ska kunna njuta av sjöutsikt har vi börjat göra i ordning platser för husbilar.

• Vi har byggt en helt ny lokal för vårt korttids­boende, Gästis, ett efterlängtat lyft för verksam­heten som nu kunnat lämna sina slitna lokaler.

• Kontakterna med externa aktörer om nybygg­nation har intensifierats och det finns en stor efterfrågan på bostäder och lokaler.

• Arbetet med att öka delaktigheten fortsatte med bland annat två medborgardialoger och utveck­ling av ungdomsdialogen.

• Vi har tagit fram en kemikalieplan för att vi ska få en giftfri förskola.

Jag började med att skriva att det har varit ett hän­delserikt år. Det har också varit innehållsrikt, vi har gjort bra saker och vi ska fortsätta att göra det ännu bättre för alla i vår växande stad.

Ett led i att bli ännu bättre som organisation är att utveckla vårt interna arbete med mål och styrmått. Vi måste bli bättre på att analysera våra resultat, och verkligen titta på varför vi inte når en del av målen. Verksamheterna måste arbeta med att föra ut våra mål även längst ut i organisationen för att säkerställa att alla arbetar mot samma mål.

Avslutningsvis vill jag även i år passa på att rikta ett stort tack till er alla invånare, företagare, anställda, förtroendevalda för de olika politiska partierna och alla andra som bidrar till att utveckla vår kommun. Tillsammans kan och ska vi göra Karlskoga till en ännu bättre plats att leva, bo och verka i.

Uppdaterad 2016-04-21 av Ralf Sundhäll