Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Kvalitetsåtaganden

Ett kvalitetsåtagande är en beskrivning av vad kommuninvånarna/brukarna kan förvänta sig av de kommunala tjänsterna utifrån befintliga resurser, organisation och kompetens.

Kvalitetsåtagandena syftar till att förbättra brukarnas möjligheter att påverka de kommunala verksamheterna och att utveckla medborgar-/brukardialogen. Därför har kvalitetsåtagandena utarbetats i dialog med representanter för brukare, personal och politiker.

Genom att tydliggöra kvalitetsnivåerna på kommunens tjänster och att åtgärda eventuella brister, bidrar kvalitetsåtagandena till att utveckla verksamheterna och att skapa förtroende för kommunens verksamheter.

Våra kvalitetsåtagande i bokstavsordning:

Uppdaterad 2014-05-07 av Lena Edlund

Karlskoga kommun, 691 83 Karlskoga
Telefon: 0586 - 610 00 E-post: kommun@karlskoga.se
Kontakta Karlskoga kommun

Anställda: Logga inlänk till annan webbplats | Distansarbetsplatsenlänk till annan webbplats | Time Care Pool  |  Fakturahanteringlänk till annan webbplats

Tipsa en vän:

Till Vision 2020
Dela på Twitter Dela på LinkedIn Dela på Facebook