Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Kontakta Karlskoga kommun

Servicecenter är det första du möter när du kontaktar kommunen. Här svarar våra kommunvägledare och växeltelefonister på dina frågor om kommunen och hjälper till inom alla kommunens verksamhetsområden. Om de inte kan svara på din fråga ser de till att du kommer i kontakt med rätt person inom kommunen.

Telefonnummer:

0586-610 00

0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.

Besöksadress

Servicecenter
Kommunstyrelsens hus
Katrinedalsgatan 4
691 31 KARLSKOGA

Servicecenters öppettider (ordinarie):

Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Ändrade tider vid helgdagar

Skärtorsdag, klockan 07.30-12.00
23 december, dag före julafton, klockan 07.30-12.00
30 december, dag före nyårsafton, klockan 07.30-12.00

Postadress

Karlskoga kommun
691 83 KARLSKOGA

Övriga kontaktuppgifter

Kommunledning / kommunalråd

Kommundirektör
Karin Björkman
0586-614 21

Kommunstyrelsens ordförande
Sven-Olov Axelsson
0586-615 80

Presskontakt

Kommunikationschef 
Ylva Elofsson
0586-618 15

Organisationsnummer

212000-1991

Fakturaadress

Karlskoga kommun
Fakturahantering
Box 50755
202 71 Malmö

Tänk på att ange mottagarens användar-ID, bestående av tre eller fyra bokstäver.

E-postadress anställda

Anställda inom kommunen har en e-post som är uppbyggd efter principen förnamn.efternamn@karlskoga.se,
lärare har förnamn.efternamn@edu.karlskoga.se

Allmän e-post till Karlskoga kommun är offentlig handling.

Postkodlista

Samtliga postställen hos Karlskoga kommun och dess bolag har tilldelas en, två eller tresiffrig kod som skall anges i adressen för att underlätta sorteringsarbetet.

Läs mer: PostkodlistaPDF

Överförmyndare

Överförmyndar-handläggare
Tfn-tid mån-tors kl 10-12
0550-869 90
Kristinehamn kommuns växel
0550-880 00

Se mer på Kristinehamns kommuns webbplatslänk till annan webbplats

Sedan 1 januari 2011 finns en gemensam överförmyndarnämnd för Kristinehamn, Degerfors, Filipstad, Karlskoga och Storfors kommuner - Östra Värmlands överförmyndarnämnd.

Nämndens kansli är placerat i Kristinehamn.

Den gemensamma överförmyndarnämnden ska i första hand ha tillsynen över personer som är ställföreträdare till underåriga eller hjälpbehövande personer. Där handlar det om att nämnden ska se till att personernas rättigheter, ekonomi och liknande förvaltas på rätt sätt.

Överförmyndarnämnden medverkar till att det finns god man, förvaltare eller förordnad förmyndare för den som har behov av detta. Nämnden beslutar också om arvode för dessa. Nämnden hanterar även frågor för ensamkommande asylsökande barn och ungdomar.

Överförmyndarnämnden svarar för att överförmyndarverksamheten i kommunerna bedrivs i enlighet med reglerna i föräldrabalken samt de övriga författningarna, som reglerar frågorna knutna till verksamheten.

Notarius publicus

Karlskoga kommuns notarius publicus är advokat Max Florenius.

Kontaktuppgifter:

Max Florenius
max.florenius@lxf.se
0586-300 07

Det är Länsstyrelsen som utser notarius publicus. I uppdraget ingår att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga riktigheten i olika uppgifter. Titeln är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare”.

Vad gör notarius publicus?

Notarius publicus ska bland annat hjälpa allmänheten med att

  • bestyrka namnunderskrifter, avskrifter, översättningar och andra uppgifter som rör innehållet i handlingar
  • närvara som vittne när förvaringsrum öppnas eller stängs, eller när förseglingar sätts på eller bryts
  • kontrollera lotteridragningar
  • bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.

Om uppdraget

Personen som utses till notarius publicus ska ha avlagt juristexamen, får inte vara försatt i konkurs eller ha en förvaltare.

Uppdraget som notarius publicus kan vara tidsbegränsat och Länsstyrelsen anger inom vilket geografiskt område, oftast en kommun, som personen ska utföra sitt uppdrag.

Uppdaterad 2017-04-27 av Gunilla Östman