Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Jämställdhetspriset

Karlskoga kommun delar varje år, sedan 2008, ut ett Jämställdhetspris. Syftet med priset är att uppmärksamma en person, grupp, organisation eller ett företag som arbetar aktivt för att öka jämställdheten i Karlskoga.

Kriterier för Jämställdhetspriset

  • Synliggjort det ojämställda samhället och pekat på nya vägar
  • Genom eget agerande bidragit till att öka medvetenheten om behovet av ökad jämställdhet
  • Aktivt bidragit till att öka jämställdheten inom ett begränsat område eller inom kommunen i stort

Exempel på insatser

Jämställdhetspriset delas i första hand ut till de som gjort en speciell insats, exempelvis någon av följande:

  • ledarskap som tydligt markerar vikten av jämställdhet
  • insatser för att motverka diskriminering och kränkning på grund av kön
  • utveckling av genuspedagogik inom utbildningen
  • initiativtagare till utveckling av den egna arbetsplatsen som minskar orättvisor på grund av kön
  • utbildnings- och kompetensfördelning på arbetsplatsen

Tidigare pristagare

2016 Eldsjälen Alva Karlsson tilldelas 2016 års Jämställdhetspris med följande motivering: "Med sitt engagemang i lokala kvinno- och tjejjourer och via volontärresor i världen gör Alva viktiga insatser för att hjälpa utsatta kvinnor, flickor och barn. Med en stark vilja och ett varmt hjärta arbetar Alva för att stödja medmänniskor som har det svårt. Vi ser Alva som en god förebild i arbete för ett jämlikt och rättvist samhälle”

2015 Fotbollstränaren Robert Lilja tilldelades 2015 års Jämställdhetspris med följande motivering: "Robert har i sin roll som fotbollstränare i Bråtens IK bidragit till att stärka tjejer, både som fotbollsspelare och som medmänniskor. Robert ser och lyfter varje individ. Han motiverar varje tjej och får henne att se den unika och viktiga människan som hon är, såväl på som utanför fotbollsplanen. Vi ser Robert som en god förebild i arbetet med att främja jämställdheten inom idrottens värld. ”

2014 Huvudskyddsombudet Johan Karlsson tilldelades 2014 års Jämställdhetspris med följande motivering: "Johan har under sina år som förtroendevalt huvudskyddsombud i Karlskoga kommun arbetat för att stärka kvinnors arbetsmiljö. Johan har med fakta belyst skillnader mellan mäns och kvinnors arbetsmiljö, ställt krav till politiker och chefer samt bidragit till en konstruktiv samverkan mellan fack och arbetsgivare. Johan har visat att det med kunskap, engagemang och ett systematiskt arbetsmiljöarbete går att påverka.”

2013 fick KiMnet Kvinnor i Möckelnregionen som är ett nätverk för företagsamma kvinnor i Möckelnregionen. De fick jämställdhetspriset för sitt engagerande jämställdhetsarbete på lokal och regional nivå via ett arbete i att stärka och stötta kvinnors företagande.

2012  Majvor Bergh på Prisma

2011  Christer Lundgren på Örebro läns landsting

2010  Företaget PartnerTech

2009  Britt Rosén på Brottsofferjouren

2008  Förskolorna i östra området Karlskoga kommun.

Uppdaterad 2018-04-07