Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Kultur- och föreningsförvaltningen

Kultur- och föreningsnämnden har det politiska ansvaret för kommunens uppgifter inom kultur-, fritids- och föreningsområden. Nämnden har även ansvaret för kommunarkivet.

Genom kultur- och föreningsförvaltningen har man ett nära samarbete med föreningar, organisationer, kulturarbetare och företag inom dessa områden.

Kultur- och föreningsförvaltningen består av avdelningarna biblioteket, fritid och kultur samt förvaltningsledningen.

Förvaltningschef
Anna Nordlund
0586-613 96
anna.nordlund@karlskoga.se

Förvaltningsledningen

Den gemensamma förvaltningsledningen ansvarar för att leda, styra, samordna och utveckla förvaltningen. Här hanteras förvaltningens kommunikationsfrågor, kvalitetsfrågor samt nämnd- och förvaltningsadministration.

Bibliotek

Besöksadress: K-center, Kyrkbacken 9.

Verksamheten består av traditionell folkbiblioteksverksamhet med läsfrämjande arbete riktat till barn och vuxna samt kriminalvårdsbibliotek och stöd till skolbibliotek. Här finns också kommun- och folkrörelsearkiv, museiverksamhet, konsumentrådgivning, budget- och skuldrådgivning samt energi- och klimatrådgivning. Biblioteket har ansvar för fördelning av bidrag till studieförbund.

På biblioteket finns tillgång till sakkunnig hjälp och ett stort utbud av olika tjänster.

Biblioteket är en plats för möten och gemenskap. En plats för samling kring olika intresseområden och kulturer oavsett förutsättningar, ålder, kön och etnisk bakgrund.

Biblioteket är en plats för alla barn. Vi vill att alla barn ska få tillgång till ett brett och varierat utbud.

Biblioteket ska ge karlskogaborna information och upplevelse till nytta och nöje.

Bibliotekschef
Maria Lobell 0586-615 96
maria.lobell@karlskoga.se

Biträdande bibliotekschef
Emma Elofsson 0586-617 22
emma.elofsson@karlskoga.se

Arkiv
Annelie Henriksson, kommunarkivarie
0586-615 18
annelie.henriksson@karlskoga.se

Fritid

Besöksadress: Nya Folkets hus, Centralplan 7.

Avdelningens verksamhet omfattar idrotts- och friluftsanläggningar, Strandbadet, lokalbokning och föreningsbidrag.

Avdelningens uppdrag är att skapa förutsättningar för fritidsaktiviteter, i första hand genom att tillhandahålla lokaler för föreningar och allmänhet och genom kontanta bidrag till föreningsverksamhet.

Fritidschef
Maria Motin 0586-611 48
maria.motin@karlskoga.se

Anläggningschef
Niclas Tjernström 0586-614 64
niclas.tjernstrom@karlskoga.se

Badhuschef
Pernilla Norell 0586-615 55
pernilla.norell@karlskoga.se

Kultur

Besöksadress: Pärlgatan 7.

Ansvar för att driva och utveckla Kulturskolan med pedagogisk verksamhet i musik, bild, dans och teater, uppdragsverksamhet, allmänkultur samt barnkultur i skolan. Här finns också teaterlokalen Kungsteatern, konsertlokalen Musikpalatset, konsthall, kulturföreningsbidrag samt förvaltning av kulturella samlingar, donationer och konstverk inomhus.

Kulturavdelningen ansvarar också för registerhållning och information av konstverk utomhus, samordning av kommunens kulturliv samt arrangerar en mängd föreställningar av olika slag.

Kulturchef
Per Sjöberg 0586-612 78
per.sjoberg@karlskoga.se

Verksamhetsledare
Helen Kahlin 0586-611 59
helen.kahlin@karlskoga.se

Uppdaterad 2016-12-22