Kultur- och föreningsnämnden är Karlskoga kommuns organ för uppdrag inom kultur och fritid samt svarar för stöd till föreningslivet. Nämnden har även ansvaret för kommunarkivet.

I kultur- och föreningsförvaltningen har man ett nära samarbete med föreningar, organisationer, kulturarbetare och företag inom dessa områden.

Kultur- och föreningsförvaltningen i Karlskoga består av enheterna:
Kulturskolan, Strandbadet, föreningsstöd, bibliotek och allmänkultur.

Läs mer om kultur- och föreningsförvaltningen