Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Gymnasieförvaltningen

Gymnasieförvaltningen omfattar alla frivilliga skolformer i Karlskoga och Degerfors kommuner. Det innebär att förvaltningen ansvarar för gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, särvux och svenska för invandrare. Samtliga verksamhetsformer finns i båda kommunerna. Förvaltningen består av cirka 150 medarbetare och cirka 1500 elever/kursdeltagare. Förvaltningen är organiserad i sex enheter som vardera leds av en rektor.

Förvaltningschef

Jan Strid
0586-616 41
jan.strid@karlskoga.se

Möckelngymnasiet

Administrativ chef
Jessica Melin
0586-616 35
jessica.melin@karlskoga.se

Rektorsområde 1
Claes Vitez
0586-614 86
claes.vitez@karlskoga.se

Program: Barn- och fritidsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap samt Introduktionsprogrammen i Degerfors.


Rektorsområde 2
Eva Eriksson Öhrn
0586-616 36
eva.erikssonohrn@karlskoga.se

Program: Estetiska programmet, Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapliga programmet inriktning samhällsvetenskap och Vård- och omsorgsprogrammet.


Rektorsområde 3
Elisabet Nielsen
0586-617 60
elisabet.nielsen@karlskoga.se

Program: Handels- och administrationsprogrammet, Hantverksprogrammet - frisör, Restaurang- och livsmedelsprogrammet samt Introduktionsprogrammen i Karlskoga.


Rektorsområde 4
Leena Jonsson- Arndt
0586-616 04
leena.jonssonarndt@karlskoga.se

Program: El- och energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Industritekniska programmet, Teknikprogrammet och VVS- och fastighetsprogrammet.

Gymnasiesärskola och särvux

Rektorsområde 5
Tf Jimmy Andersson
0586-613 19
jimmy.andersson@karlskoga.se

Program: Programmet för administration, handel och varuhantering, 
Programmet för estetiska verksamheter, Programmet för fastighet, anläggning och byggnation, Programmet för hantverk och produktion, Programmet för hotell, restaurang och bageri sam Individuella programmet

Vuxenutbildning

Rektorsområde 6
Johan Fahlström
0586-614 61
larsjohan.fahlstrom@karlskoga.se

Suomenkielinen yhteyshenkilö/Finsk kontaktperson

Vuokko Edström
0586-616 05
vuokko.edstrom@karlskoga.se

Utbildningskontoret

Utredare/handläggare
Josefin Malmqvist
0586-610 92
josefin.malmqvist@karlskoga.se

Förvaltningsassistent
Ingrid Johansson
0586-614 04
ingrid.johansson@karlskoga.se

IKT-samordnare
Kai Koskinen
0586-614 62
kai.koskinen@karlskoga.se

Verksamhetschef skolhälsovården
Gunilla Spångberg
0586-614 93
gunilla.spangberg@karlskoga.se

Kommunikatör
Sara Malmborg Norberg
0586-612 77
sara.malmborgnorberg@karlskoga.se

Uppdaterad 2017-08-22 av Gunilla Östman