Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Feriepraktik

Feriepraktikplatser erbjuds ungdomar som är folkbokförda i Karlskoga kommun och går ut 9:an i grundskolan 2018. Dessutom kan ungdomar som går ut 1:an på gymnasiet erbjudas feriepraktikplats.

Vad är feriepraktik?

Varje år anordnar Karlskoga kommun feriepraktik för ungdomar i någon av kommunens verksamheter eller i någon förening. Du får gå bredvid erfaren personal med handledning. Du får lära dig om arbetsplatsen och prova på olika arbetsuppgifter, utifrån dina intressen och din förmåga. Kanske blir du intresserad av ett yrke som du vill arbeta med i framtiden.

Som feriepraktikarbetare arbetar du cirka 4 timmar per dag och arbetstiden är maximalt 60 timmar under din ferieperiod.

Uppdaterad 2017-12-15 av Gunilla Östman