Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Framtidsjobb

Att arbeta i en kommun är att ha ”Sveriges viktigaste jobb”.

I kommunerna finns meningsfulla jobb med bra framtidsutsikter. Sveriges kommuner och landsting, SKL, har sammanställt material om de olika yrkena, vad de gör och vilka krav som ställs. Samtliga material länkas från SKLs kampanjsidor Sveriges viktigaste jobb.

Se filmen om Sveriges Viktigaste Jobb - hämtad från SKLs kampanj Sveriges Viktigaste Jobb!

Uppdaterad 2016-02-10 av Gunilla Östman