Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Gymnasienämnden

Gymnasienämnden ansvarar för frivilliga skolformer i Karlskoga och Degerfors kommuner. Ordförande i nämnden är Matz Ericson.

Det systematiska kvalitetsarbetet utgår från fullmäktiges och gymnasienämndens mål och styrmått och konkretiseras inom varje skolenhet genom verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser.

Gymnasienämnden träffar rektorer årligen för uppföljning av kvalitetsarbetet i respektive skolenhet.

Gymnasienämnden har 9 sammanträden per år.

Handlingar och protokoll

Vi publicerar protokoll från sammanträdena samt aktuella handlingar inför kommande sammanträde. Ibland innehåller dessa handlingar personuppgifter. Enligt personuppgiftslagen, PuL, kan vi därför inte publicera dessa dokument i sin helhet på hemsidan.

Information om hur man kan ta del av originalprotokoll går att få hos gymnasieförvaltningens kansli, telefon 0586-610 92.

Aktuella handlingar

Uppdaterad 2017-12-08 av Henrik Bajrovic

Sammanträdesdatum

Under 2016 och 2017 sammanträder gymnasienämnden på 
fredagar klockan 08.30 på följande datum:

2016
12 februari
11 mars
22 april
20 maj
17 juni
16 september
14 oktober
18 november
16 december 

2017
10 februari
10 mars
7 april
12 maj
9 juni
15 september
13 oktober
17 november
15 december