Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för barnomsorg, grundskola, särskola och fritidsgårdar. Ordförande i nämnden är Yvonne Nilsson.

Verksamhetens mål anges bland annat i skollag och läroplaner. De lokala målen finns i kommunens Barn- och utbildningsplan.

Inom varje barnomsorgs- och rektorsområde finns en lokal verksamhetsplan som anger hur man planerat verksamheten för att nå målen. 

För  att förbättra det kommunala arbetet med barn och ungdomars miljö har man fastställt ett barn- och ungdomspolitiskt handlingsprogram.

Inom varje barnomsorgs- och rektorsområde finns utsedda kontaktpolitiker.
Barn- och utbildningsnämnden sammanträder varje månad utom juli och augusti.

Handlingar och protokoll

Vi publicerar protokoll från sammanträdena samt aktuella handlingar inför kommande sammanträde. Ibland innehåller dessa handlingar personuppgifter. Enligt personuppgiftslagen, PuL, kan vi därför inte publicera dessa dokument i sin helhet på hemsidan.

Information om hur man kan ta del av originalprotokoll går att få via Barn- och utbildningsnämndens kansli, telefon 0586-615 01.

Aktuella handlingar

Uppdaterad 2017-06-13 av Sara Malmborg Norberg

Sammanträdesdatum

Under 2016 och 2017 sammanträder BUN på måndagar klockan 13.00 följande datum:

2016
8 februari
7 mars
18 april
16 maj
13 juni
12 september
10 oktober
14 november
12 december

2017
13 februari
13 mars
10 april
15 maj
12 juni
11 september
9 oktober
13 november
11 december