Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Kommunstyrelse

Ärenden som ska tas upp i fullmäktige förbereds av kommunstyrelsen som är kommunens ledande och samordnande församling. 

Kommunstyrelsen har 13 ledamöter. Bland dem finns kommunstyrelsens ordförande Sven-Olov Axelsson (S). Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och svarar för övergripande frågor som gäller ekonomi, personal, näringslivsfrågor, kommunal planering etc.

Under kommunstyrelsen finns arbetsutskottet som förbereder ärenden till kommunstyrelsen samt ansvarar bl a för personalpolitiken.

När sammanträder kommunstyrelsen?

Kommunstyrelsen sammanträder varje månad utom juli.

Handlingar och protokoll

Vi publicerar protokoll från sammanträdena samt aktuella handlingar inför kommande sammanträde. Ibland innehåller dessa handlingar personuppgifter. Enligt Personuppgiftslagen, PuL, kan vi därför inte publicera dessa dokument i sin helhet på hemsidan.

Information om hur man kan ta del av originalprotokollen går att få via Kommunstyrelsens ledningskontor, telefon: 0586-612 28

Aktuella handlingar

Kommunstyrelsen 9 januari 2018

Uppdaterad 2018-01-02 av Karin Jirenius

Sammanträdesdatum 2018

Under år 2018 sammanträder kommunstyrelsen följande datum:

9 januari
6 februari
6 mars
3 april
2 maj
29 maj
28 augusti
25 september
22 oktober
23 oktober
20 november

Samtliga sammanträden börjar klockan 08:30.