Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Du är välkommen att besöka våra möten som vi har i Folkets hus på Centralplan 7 i Karlskoga.

Kommunfullmäktige består av 47 ordinarie ledamöter och 30 ersättare. Socialdemokraterna är största parti med 20 mandat. Moderaterna är näst största parti med 11 mandat.

Kommunfullmäktiges ordförande är Anders Ohlsson (S).

Till kommunfullmäktiges kommer alla stora frågor för beslut. Det är här som de politiska målen för den kommunala verksamheten bestäms. Kommunfullmäktige beslutar bland annat om hur budgeten ska fördelas. Fullmäktige väljer också vilka personer som ska vara representerade i kommunens olika nämnder och styrelser. 

Arbetsordning för kommunfullmäktige i KarlskogaPDF

Följ kommunfullmäktige i radio

Kommunfullmäktige direktsänds i radio på 103,8 MHz alternativt 97,0 MHz Cityradion.

Handlingar och protokoll

Vi publicerar protokoll från sammanträdena samt aktuella handlingar inför kommande sammanträde. Ibland innehåller dessa handlingar personuppgifter. Enligt personuppgiftslagen (PuL) kan vi därför inte publicera dessa dokument i sin helhet på hemsidan.

Information om hur man kan ta del av originalprotokollen går att få via Kommunstyrelsens ledningskontor, kansliavdelningen, på telefon: 0586-612 28.

Aktuella handlingar - 19 september 2017

Uppdaterad 2017-09-12 av Gunilla Östman

Sammanträdesdatum 2017

Under 2017 sammanträder kommunfullmäktige på följande datum:

31 januari
28 februari
28 mars (INSTÄLLT)
25 april
23 maj
19 juni
20 juni
19 september
17 oktober
14 november
12 december