Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Hantering av synpunkter

Alla synpunkter nedtecknas/registreras. Om du har lämnat ditt namn kommer vi att skicka en bekräftelse på att vi har mottagit din synpunkt och vem som ansvarar för att hantera den. Bekräftelsen skickar vi senast två arbetsdagar efter det att synpunkten har kommit in. Senast inom fem arbetsdagar kommer ansvarig chef eller handläggare att kontakta dig och berätta hur din synpunkt kommer att hanteras.
 
Oavsett på vilket sätt synpunkterna kommer in, registreras de i en gemensam databas. Det innebär att vem som helst har rätt att ta del av synpunkten, förutsatt att den inte innehåller uppgifter som sekretesskyddas enligt lag.
 
Lämnade personuppgifter kommer att databehandlas. Detta gör vi för att underlätta hanteringen av synpunkterna.

Inkomna synpunkter och kommunens svar publiceras. Synpunkterna publiceras i sin helhet på kommunens webbplats — förutsatt att synpunkten inte är sekretessbelagd eller innehåller känsliga personuppgifter (enligt Personuppgiftslagen, PuL). Namn- och övriga kontaktuppgifter publiceras inte.

Uppdaterad 2018-02-26